Så slåss de om sjuksköterskorna

Kristianstad Artikeln publicerades
Sjuksköterskor har fler arbetsgivare att välja på och nu slåss landstingen om deras gunst med olika förmåner.
Sjuksköterskor har fler arbetsgivare att välja på och nu slåss landstingen om deras gunst med olika förmåner.

Höjda löner, betalda utbildningar, kortare arbetstider och mentorsprogram. Sjuksköterskekrisen gör att landstingen och regionerna försöker övertrumfa varandra för att locka till sig personal.

I en sammanställning som Dagens Medicin har gjort listas olika landstings paket för att locka till sig sjuksköterskor. Där visas att förutom löner handlar det även karriärstegar, kortare arbetstider och villkor bättre än det centrala avtalet nu är vapen i kampen om den åtråvärda personalen.

I Region Skåne har man exempelvis utbildningsanställningar, kompetensstegar, ett ettårigt introduktionsprogram för nya med examen, samt vissa utbildningar som blir betalda. En del får också 2 500 i löneökning efter specialistutbildning.

Men det stora i Skåne är det nya avtalet om kortare arbetstider för dem som jobbar natt eller natt och dag. Det centrala avtalet säger att 32 timmars arbetstid för dessa ska börja gälla nästa år. Men i Skåne är det infört redan i år. Mats Runsten, ordförande för Vårdförbundet Skåne, säger att flera förändringar nu gör att regionen kan få ett bättre rykte som arbetsgivare. Hittills har det inte varit det bästa.

  – Vi vet att den främsta orsaken till att man tar ett jobb är så klart lönen, att det finns hälsosamma arbetstider med möjligheter till återhämtning och vila, samt att arbetsplatsen har ett gott rykte. Att det är tillräckligt med bemanning, inte har rykte om sig att ha dålig arbetsmiljö eller hög personalomsättning, säger han.

  – Sedan tillkommer andra saker som pendlingsavstånd och det sociala livets begränsningar. I Skåne finns det nu många arbetsgivare för våra medlemsgrupper, det gör att man ser sig och jämför löner, arbetstider och rykten.

  Tidigare var sjuksköterskor i princip hänvisade till landstinget som enda arbetsgivare. Men i och med ädelreformen på 90-talet har kommunerna också anställt mer och mer vårdpersonal. Dessutom finns det många privata företag inom vård- och omsorgsbranschen. Inte minst bemanningsföretagen.

  – Då är det marknadskrafterna som gäller. Våra medlemmar är eftertraktade och de vet sitt värde. Därmed går inte att vara en arbetsgivare som inte anstränger sig, säger Mats Runsten.

  Det finns även fler faktorer som spelar in, i det som Runsten kallar arbetsplatsens rykte. Det handlar om hur progressiv den är, om det finns karriärvägar, kompetensstegar och personlig utveckling.

  Han tycker sig ha märkt en attitydförändring i regionen den senaste tiden.

  – Nu har Region Skåne kommit längre än många av kommunerna. Löneläget har man kommit ikapp i stora drag, vissa enheter har även högre löner. Med arbetstiderna för nattarbetare har man kommit längre, och även med karriärstegar.

  – Nu kommer vi att skriva ett avtal med Region Skåne om betald specialistutbildning för vissa tjänster under 2017. Det är inget vi har lyckats med i någon skånsk kommun ännu. Andra kommuner i landet har det, men ingen i Skåne. De privata arbetsgivarna har heller inte tecknat sådana avtal.

  Tidigare har kommunerna ridit på vågen att de som varit missnöjda med regionen sökt sig dit. Men den tiden tror Runsten snart är förbi.

  – Vill kommunerna vara attraktiva arbetsgivare och ha en konkurrensfördel så finns det all anledning att se över vissa saker.

  I exempelvis Kristianstads kommun har man i nuläget ingen särskild satsning på sjuksköterskor, utan följer det centrala avtalet.