Sex alternativ för nya E22:an

Förberedelserna för utbyggnad av E22:an rullar vidare. I dagarna ställs miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Fjälkinge-Gualöv och tvärförbindelse mellan E22 och väg 118, ut på fyra olika platser. Samtidigt är den ute på remiss. Vägutredningen väger för och nackdelar mot varandra, och har inte tagit ställning till alternativen. I nästan alla fall undviker man Trolle Ljungbys riksintressanta mark.
Kristianstad • Publicerad 20 februari 2001

För E22:an diskuteras sex olika alternativ i utredningen, varav två är en utbyggnad av vägen i befintlig sträckning. Dessa alternativ kallas Noll + och har två tänkbara anslutningar – en via trafikplats i Östra Fjälkinge, och en med trafikplats vid Bäckaskog.

Fördelarna med dessa är att man inte behöver ta särskilt mycket ny mark i anspråk. Till nackdelarna hör upp till stora intrång i bebyggelsen i Östra Fjälkinge, och att vägens planstandard varierar.

Alternativ Noll ++ innebär en ny sträckning förbi Östra Fjälkinge fram till Bäckaskog, sedan breddas vägen i befintlig sträckning. Delar av nuvarande E22 kan användas som lokalväg. Nackdelar är att vägens planstandard varierar, och att enstaka bostadsfastigheter berörs. Alternativ Norr innebär en ny sträckning, utom närmast Gualöv. Alternativet är dyrt, och enstaka bostadsfastigheter berörs.

Alternativ Mitt går också i ny sträckning, och liksom i både norra och södra alternativen kan delar av den befintliga vägen användas som lokalväg.

Alternativ Syd är en ny sträckning, med god linjeföring. Nackdelar är att alléer och riksintressanta öppna fält på Trolle Ljungbys mark skärs av.

Längden på de olika alternativa tvärförbindelserna varierar. Kortast är alternativ Viby, som går från väg 118 till en planerad trafikplats i Fjälkinge.

Eftersom sträckan är kort kostar alternativet förhållandevis lite. Inte heller krävs stora ingrepp i mark. E22:an kommer att bli väl utnyttjad. Nackdelar är att det blir en ganska lång väg för trafik från Gualöv mot Rinkaby. För tvärförbindelsen mellan Rinkaby och Legeved – som är tänkt att gå parallellt med nuvarande fast längre österut – finns tre tänkbara förslag till anslutning mot E22. Den ena anslutningen finns nära nuvarande anslutning, fast något längre österut.

Mittalternativet går ännu längre österut, och alternativ C ansluter till en tänkt trafikplats vid Bäckaskog. Alternativ B och C anses ge en god anslutning mellan Fjälkinge och Rinkaby.

Samtliga utfarterna innebär dock intrång i jordbruksmark och Rinkabyfältet, som är av riksintresse för militären. Om man fastnar för det östligaste alternativet väntar också höga kostnader för att skydda grundvattnet.

Den längsta tvärförbindelsen blir också dyrast. I det alternativet utgår vägen från en planerad trafikplats i Rinkaby, passerar Vanneberga och ansluter vid planerad trafikplats i Gualöv.

Det är den genaste vägen mellan Rinkaby och Gualöv, men den innebär intrång i såväl Trolle Ljungbys mark som i annan jordbruksmark och på Rinkabyfältet. Dessutom sjunker utnyttjandet av E22. Alla alternativen påverkar i mindre eller större omfattning luften, grundvatten, levande skogar, odlingslandskapet och en god bebyggd miljö.

Miljökonsekvensbeskrivningen med vägutredning kommer från onsdag att finnas utställd på stadsarkitektkontoret i Kristianstad, biblioteket i Fjälkinge, i kommunhuset i Bromölla och på Vägverket i Kristianstad.

Utställningen är kvar till 27 april. Remisstiden går ut 30 april.

gunilla.ingel

@kristianstadsbladet.se

SAXO
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.