Skolan ska spara utan osthyvel

Osthyveln räcker inte längre. Trots förhoppningar om satsningar inom skolan, är risken större att nerdragningarna blir ännu värre.
Kristianstad • Publicerad 20 augusti 2004

Föräldrar får inte välja förskola. Komvux verksamhet och personalstyrka minskar kraftigt. Musikskolans grupprabatt försvinner. Skolböckerna ska hålla i flera år. Större barngrupper. Ändrade skolskjutsar. Vikarier utan rätt behörighet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till hur de drygt 28 miljonerna ska sparas nästa år är ingen munter läsning. Visserligen finns ett par satsningar med i planen, bland annat på mentorer och svenska som andraspråk, men de är också i farozonen.

– Det finns en risk att vi inte får del av Wärnerssonpengarna i år, eftersom vi minskar personalstyrkan inom gymnasiet och vuxenutbildningen, medger förvaltningens ekonomichef Hans Thorsson. Dessutom är nämnden bara beviljad åtta miljoner kronor för volymökningar, det vill säga fler barn i verksamheten, trots att ökningen i verkligheten motsvarar 14 miljoner kronor.

– Vi förutsätter att vi får den ersättningen, säger Hans Thorsson.

Annars ökar sparkravet ytterligare. Så vad föreslår då förvaltningen politikerna? Med förhållningsregeln att inte göra något som påverkar kärnämnena och att inte använda osthyvelsprincipen slår resultatet åt de håll som inte är obligatorisk verksamhet.

Störst besparing, 15,7 miljoner kronor, görs på gymnasiet och vuxenutbildningen, vilket Kristianstadsbladet berättat om tidigare. Bland annat minskar lärarpersonalen redan i höst med 7,5 helårstjänster på vuxenutbildningen. Verksamheten minskar så mycket att lokalerna blir överdimensionerade, vilket leder till ytterligare personalminskningar vad gäller städ, vaktmästeri och IT-tekniker.

Andra förslag är att vissa förskolor får ett begränsat öppethållande. Föräldrar som har behov av barnomsorg tidig morgon eller sen eftermiddag kommer inte att kunna välja förskola, utan hänvisas till förskolor med längre öppettider.

Även skolskjutsarna föreslås läggas om. Avståndsgränserna ska omprövas och skoldagens start kan förskjutas, genom att eleverna tvingas åka till skolan upp till en timme tidigare än idag. Vilket för med sig att skolbarnomsorgsbehovet kan komma att öka.

Musikskolans grupprabatt försvinner och instrumenthyran ökar med 100 kronor till 300 kronor per termin. Studiebesök vid före detta koncentrationsläger i Polen ska genomföras, men skolorna får inga extra pengar till det.

Skolmåltidsverksamheten kan effektiviseras genom att gå samman med omsorgens kostorganisation. Förvaltningen föreslår också att resurserna till fritidsklubbarna minskar. Följden blir större grupper av barn, en ökning med i genomsnitt sju barn till 25 barn per grupp. Även särskolan drabbas. Någon översyn har inte gjorts i ekonomisk bemärkelse sedan 1994. Genom en översyn kan vissa resurser komma att justeras. Två miljoner kronor föreslås sparas på gemensamma resurser inom förvaltningen. Dessutom föreslås uppsägningstiden inom barnomsorgen förlängas till två månader, bland annat för att minska antalet föräldrar som säger upp platsen inför sommaren.

– Det är svårt att hitta förslag på nerskärningar som inte påverkar kärnämnena. Därför har det fått bli de här verksamheterna, förklarar Hans Thorsson.

Ingen personal kommer att sägas upp, men flera kommer att få byta arbetsplats.

Åsa Carlsson

044-18 55 62

asa.carlsson@kristianstadsbladet.se

KRISTIANSTAD
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.