Trafikbullret har kartlagts

Bullret vid de mest trafikerade vägsträckorna i Kristianstads tätort har kartlagts.Att komma tillrätta med bullret kan kosta kommunen 15 miljoner kronor.
Kristianstad • Publicerad 2 januari 2003

Trafiken är en av de största bullerkällorna i tätorter. För ny bebyggelse finns det lagstiftade riktvärden för hur höga ljudnivåerna får vara, men för trafikbuller i befintlig miljö saknas det nationella riktvärden och det är upp till varje kommun att själv förbättra bullersituationen. Som väghållare är kommunen skyldig att ta reda på hur trafikbullret från vägarna påverkar de boende, och är också skyldig att göra något åt det. Sedan våren 2001 har kommunen låtit utföra en undersökning av bullernivån vid de mest trafikerade vägsträckorna, tagit fram förslag på vilka riktvärden för buller som ska gälla, samt redovisat vilka åtgärder som krävs för att leva upp till riktvärdena. Bullerpåverkan har beräknats för 195 bostadshus såväl utomhus på tomter och uteplatser som inomhus. C4 Teknik har nu ett färdigt förslag till åtgärdsprogram framtaget för kommunpolitikerna att ta ställning till, där det också framkommer vilka åtgärder som behöver prioriteras. En första etapp beräknas kosta kommunen 15 miljoner kronor, under förutsättning att fastighetsägare i de berörda husen längs vägarna själva står för tre miljoner kronor av kostnaderna. För byten av fönster kan fastighetsägaren få bidrag för en del av kostnaden. De dyraste åtgärderna behöver göras längs med Snapphanevägen, Kanalgatan och Åsumsvägen. Åtgärder vid dessa tre vägar står för så mycket som hälften av den totala kostnaden. De flesta, 10 av 26 stycken, av de mest bullerstörda fastigheterna ligger däremot längs med Västra Boulevarden. Andra vägsträckor där det behövs åtgärder är Södra Kaserngatan, Södra Boulevarden, Blekingevägen, Långebrogatan, Kung Knuts väg samt åtgärder på två hus längs med Järnvägsgatan i Åhus. Det som kan bli aktuellt är bullerplank för 45 av fastigheterna, vilket anses vara en fördel när flera fastigheter ligger intill varandra. För 42 av fastigheterna föreslås inglasning av balkonger, för 94 av fastigheterna föreslås fasadisolering genom byte av fönster eller insättning av extra ruta. För 52 fastigheter föreslås bara att se över ventilation och att täta fönstren. På Åsumsvägen genom Åsumstorp och på Snapphanevägen söder om Tegelbruksvägen ska man komma till rätta med en del av bullret genom att sänka hastighetsbegränsningen från 70 kilometer i timmen till 50. Det gör att planken kan byggas lägre än brukligt vid några av husen. En åtgärd som inte är medräknad, men som kan bli aktuell och som också kan sänka kostnaderna, är att belägga en del av vägsträckorna med en ny typ av bullerdämpande asfalt. Politikerna har att ta ställning till ambitionsnivån, det vill säga vilka riktvärden man antar, och om bullersaneringen kommer att läggas upp under en längre eller kortare period. I så fall kan det bli aktuellt med en diskussion om i vilken ordning åtgärderna ska vidtas. Marcus Haraldsson 044-18 56 13 marcus.haraldsson@kristianstadsbladet.se

Kristianstad
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.