Undersökning ska ge svar om äldres vård

De äldre ska själva få tycka till om den omsorg de får av Kristianstads kommun. Omsorgsförvaltningen står inför den mest omfattande undersökningen av kvaliteten i verksamheten som någonsin gjorts. Samtliga 2200 personer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende ska tillfrågas om hur de tycker att omsorgen sköts och hur de blir bemötta.
Kristianstad • Publicerad 13 november 2001

Kommande vår ska det delas ut enkäter till alla personer som tar emot hemtjänst i kommunen, vare sig det är i ordinärt boende eller i servicelägenheter, och de som bor i särskilt boende.

Omsorgstagarna ska få svara på frågor som ifall man tycker att personalen har tid att utföra sina uppgifter och om personalen har tid för att gå ut med omsorgstagarna. – Sedan kan man också svara hur viktiga man tycker dessa saker är och gradera efter en skala. Vi får betyg på vår verksamhet och får veta att vi sysslar med rätt saker, säger omsorgsförvaltningens planeringssekreterare Tommy Winberg.

– Det handlar inte bara om att se om vi kan få högt betyg, utan också om vad omsorgstagarna kanske inte värderar så högt, säger han.

För att alla ska kunna ställa frågor om enkäten ska den delas ut av vårdpersonalen direkt till alla 2200 omsorgstagarna. Ambitionen är att alla ska ges möjlighet att svara själva. – Med tanke på demenssjukdomar, kan enkäten även fyllas i av någon närstående. I första hand vill vi att den direkta brukaren svarar så långt det är möjligt, säger Tommy Winberg.

Den resulterande rapporten ska presenteras ända ner på enhetsnivå. – Det är inte bara resultat för omsorgsförvaltningen i sin helhet. I och med det kan man diskutera resultaten i vårdbiträdesgrupper eller team. Man ska kunna se att det här är ni bra på eller mindre bra på i det här området. Presentationen är också till för personalen som är närmast verksamheten, och inte bara en forskningsrapport, säger Tommy Winberg.

En undersökning med samma frågor ska samtidigt delas ut inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads jämförelsekommuner Kalmar, Karlskrona, Växjö, Halmstad.

– Det kan vara intressant att jämföra med andra jämnstora kommuner. Man kan se om det man tycker till om är generellt eller om det är så att något av ställena utmärker sig. På så vis kan man också lära av varandra, säger Tommy Winberg. Enkätens frågor har tagits fram av Blekinge FoU-enhet (forskning och utveckling) som Kristianstads kommun samarbetar med i omsorgsfrågor.

En liknande större undersökning har gjorts tidigare i Blekinge och i Kristianstad gjordes en undersökning 1999, men då tillfrågades bara de äldre med hemtjänst.

– Resultatet var att personer som får hjälp från kommunens hemtjänst tycker att kvaliteten är bra, men att de yngre med hemtjänst var mindre nöjda än de äldre med hemtjänst. – Det man framförallt var nöjd med var bemötandet från vårdpersonalen och det man var mindre nöjd med var flexibiliteten i bemötandet, att få hjälp med något som dyker upp i stunden. Sedan tyckte en del av de som svarat att det inte var lätt att nå personalen i telefon. Högsta betyg sammanlagt den gången fick Kristianstad och Kalmar, säger Tommy Winberg.

Undersökningen kostar kommunen 97300 kronor och det beskriver Tommy Winberg som väl investerade pengar. Undersökningen ska utföras under februari och mars och vara klar i slutet av maj.

– När vi får resultatet måste vi jobba vidare. Det kan ske på olika sätt, man skulle kunna ha fokusgrupper kring kvalitet med brukarna, personalen och närstående, säger Tommy Winberg.

marcus.haraldsson

@kristianstadsbladet.se

Av Marcus Haraldsson 044-18 56 13
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.