Vattenfall lyfter i en skrivelse till politikerna i Kristianstad fram flera positiva aspekter av den nya vindkraftsparken Taggen. Bland annat att parken väntas producera mer än 1 000 Gigawattimmar förnybar el per år. Det motsvarar förbrukningen av 800 000 personer - fler än invånarantalet i Blekinge och tidigare Kristianstads län.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant