Kultur & Nöje

En karta över väntans kuber och korridorer

Kristianstad Artikeln publicerades
Paula Urbano i rumsinstallationen som visar Migrationsverkets besöksrum.
Foto:Tommy Svensson
Paula Urbano i rumsinstallationen som visar Migrationsverkets besöksrum.

Få intresserade sig för Paula Urbanos integration- och migrationstematik under tiden på Konstfack. Nu är hennes verk och utställningen "Så som det skulle kunna vara" med ens oerhört angeläget.

Försöka förställa sig går, men finns det någon som helst möjlighet att känna något av det som hundratusentals nyanlända människor i Sverige gör? Hur är det exempelvis att sitta inför handläggare på Migrationsverket, att i väntan på avvisning eller utredning bli placerad på ett "Förvar"?

- Jag vill att det ska vara kroppsligt, sinnligt. Det är här inne som de flesta säger att de upplevt det, berättar Paula Urbano och blickar uppåt de höga vita kubiska väggarna som, när utställningen står färdigbyggd, ska vara inneslutna av ännu än vit kub vars väggar helt kommer skymma den från innerkubens redan begränsade utsikt mot övriga delar av utställningen.

De yttre väggarn av kuben, som alltså innesluter de inre, har de exakta måtten av besökrummet som finns på ett specifikt svenskt Flyktingförvar. Inneslutet finns måtten av ett kök tillhörande den flykting som Urbano samtalar med i ett annat av utställningens verk, nämligen ett långt videoverk med titeln: "Flyktingen av den sorgliga skepnaden".

  - Det är inte så vanligt med 45 minuter långa verk ställs ut, de är oftast tio till femton minuter, säger Paula Urbano och rör sig över en Von Triersk "Dogvillkarta" fäst med självhäftande material på konsthallens scengolv. Strecken förevisar tre av Migrationsverket besöksrum.

  Väntans perspektiv och det inre och yttre - både på ett konkret och djupare existentiellt plan - genomsyrar Urbanos utställning som fått namnet "Så som det skulle kunna vara". Det är klaustrofobiskt, men kan också upplevas som absurt roligt och för en utomstående märkligt. Varför svarar exempelvis den välutbildade "Flyktingen" från Irak just som han gör på vissa av handläggaren frågor? Urbano nämner såväl Don Quijote och dramatikern Sarah Kanes svårt svarta och brutala pjäs "Psykos klockan 4.48". Citat från pjäsen är invävd i verket "Flyktingen" samtidigt som det i bakgrunden kan skymta turistvyer så som en röd Londonbuss. Sådana turistliknande planscher kan finnas i Migrationsverkens lokaler där ju personer som kanske ska få deportationsbesked finns, berättar Urbano.

  Ytterligare flera videoverk där Urbano undersök flykt, integration och ursprung finns representerade i "Så som det skulle kunna vara". I de tidigare har hon utgått mer från sitt eget jag och identitet i relation till migration och identitet. Hennes föräldrar kom till Sverige under 70-talet från Chile.

  Fakta

  Paula Urbano

  "Så som det skulle kunna vara"

  Kristianstad Konsthall

  Utställningen öppnar imorgon, lördag 20/2 och pågår tom 29/5.

  Visa mer...