Nyheter

"Jag upplever att Kristianstad har blivit en mer öppen stad, som på olika sätt präglas av mångfald."

Jan Lindelöf
Kommer Kristianstad att bli en fristad för kulturarbetare som inte tillåts att verka fritt i sina hemländer? Ett medborgarförslag har lämnats in, och sannolikt får frågan politisk behandling vid kultur- och fritidsnämndens majsammanträde.
Publicerad 4 april 2015