Kultur o Nöje

Briljant och humoristiskt

Kultur o Nöje Artikeln publicerades

Utan logik i Kassel

Enrique Vila-Matas

Översättning: Yvonne Blank

Tranan förlag

Enrique Vila-Matas torde tillsammans med Javier Marías höra till Spaniens mest givna Nobelpriskandidater. Alltsedan romandebuten 1973 har han med sina briljanta, humoristiska och avantgardistiska metaromaner hänfört läsare över hela världen. Efter den förtjusande Dublinesk (om en spansk förläggares melankoliska kärleksförklaring till romankonsten i allmänhet och James Joyces Ulysses i synnerhet) och Bartleby & Co (som behandlar en rad författare i litteraturhistorien som av olika skäl plötsligt sagt nej till skrivandet), ger bokförlaget Tranan nu ut sin tredje Vila-Matas-roman i svensk översättning. ”Utan logik i Kassel”, lyder den för författaren betecknande titeln, bakom vilken det fria fabulerandet åter igen firar triumfer.

Liksom i de andra nämnda romanerna handlar det också här om diktare, böcker och det konstnärliga skapandets nöjen och anfäktelser. Författaren Enrique blir här inbjuden till den prominenta konstutställningen Documenta i Kassel, där han förväntas deltaga i en performanceartad installation genom att skriva inför publik. Med denna något besynnerliga scen som knutpunkt vindlar romanen ut i en broderande skröna om den moderna konstvärldens lika bisarra som lockande manifestationer.

Men framför allt är detta en essäistiskt och självbiografiskt präglad försvarsskrift för den skapande fantasins och skrattets nödvändighet i en värld som humorlöst och i allt större utsträckning tenderar att misskreditera alla typer av ”avvikande” verksamheter.