Kultur o Nöje

Hon gör pojkar till läsare

Kristianstad Artikeln publicerades
Jenny Edvardsson, undervisar tonårspojkar på yrkesprogram i svenska och historia. Nu har hon gett ut boken "Mötet med texten: inkluderande läsundervisning".
Foto:Peter Åklundh
Jenny Edvardsson, undervisar tonårspojkar på yrkesprogram i svenska och historia. Nu har hon gett ut boken "Mötet med texten: inkluderande läsundervisning".

Tonårsgrabbar med motorolja på fingrarna, hur uppmuntrar man dem bäst till läsning? Svenskläraren Jenny Edvardsson ger tips i sin nyutkomna bok "Mötet med texten".

A-traktorer står på rad utanför Wendesgymnasiets byggnad 23, det vill säga där fordon-, bygg- och anläggningsprogrammet med flera har sina lokaler. Svenskläraren Jenny Edvardsson började undervisa här i slutet av 90-talet och har alltid jobbat mycket med pojkar på yrkesprogram.

– Jag har i princip bara grabbar i mina svenskkurser och all svenska som jag har i år har jag på bygg, säger hon.

– När jag träffar mina elever första gången är de jättetydliga. De är inte läsare. Då säger jag: "Jo, men alla är läsare. Du sitter ju med telefonen, vad läser du där?" Jag har självmant valt att jobba med de här grabbarna. Det är en spännande utmaning. Jag är själv en storläsare och tycker om litteratur och böcker och tänker att alla gör säkert det om man bara lyckas hitta rätt ingångar, rätt texter och rätt lektionsplanering.

  När betygen på läsförståelseproven delas ut är det ändå ett faktum. Pojkarnas resultat är generellt lägre än jämnåriga flickors.

  – Så är det. De jobbar inte lika mycket med det traditionella läsandet som tjejer gör. Men vi ska skapa en likvärdig skola och försöka utjämna de här skillnaderna. Det är vårt uppdrag. Nu har vi även debatten om nyanlända. Där ser vi ännu tydligare att de halkar efter, säger Jenny Edvardsson.

  Hur får man då de i många fall omotiverade pojkarna att börja läsa texter, skönlitteratur? Lärarförlaget och Jenny Edvardsson har i dagarna gett ut en bok i ämnet. Titeln är "Mötet med texten: inkluderande läsundervisning". Jenny Edvardsson är aktiv på sociala medier och lägger ofta ut sina lektionsplaneringar och tankar kring undervisningen där. Frågor och diskussioner kolleger och pedagoger emellan blir en följd. Tankar kom så småningom om att försöka samla materialet, skriva en bok.

  – Inte en handbok och inte heller en allt för teoretisk bok, men ändå lite av båda delarna. Lite teori kring hur jag tänker om undervisningen och lite kring hur jag jobbar, möjligheter och svårigheter jag mött, och lite om hur jag förändrats som lärare under mina år.

  I dagens digitala samhälle finns så många fler alternativ än skriftspråk. Är det verkligen så viktigt med läsförståelse?

  – Det är ännu viktigare idag när vi möter så många typer av texter och medier. Det börjar bli en klassfråga, att kunna förstå svåra texter. Språket är ett maktmedel och har du inte tillgång till det så kan folk "lura" dig. Mina elever googlar och vad gör Google? Jo, där finns en filterbubbla och det du söker på blir i förlängningen den typen av träffar som dyker upp när du söker på något nytt. Man avgränsar sin värld. För att kunna förstå det måste man ha läsförståelse och fundera på hur man kan göra för att inte få det så filtrerat.