Carrère d"Encausse, Hélène: "Lenin"

Kultur Artikeln publicerades

Lenin – myt eller sanning? Myten har världen matats med sedan tidigt nittonhundratal.

Franska akademiens sekreterare, slavisten och historikern Hélène Carrère d"Encausse ger nu sitt bud på en sanning om mannen som blev den sovjetiska statens första överhuvud och därtill också den kommunistiska rörelsens store guru och upphovsman till andra ledet i namnet på en "vetenskap": marxism-leninismen.

De flesta människor är kanske införstådda med olyckan i Lenins politiska gärning. Men den kräver alltid en påminnelse och därför är Hélène Carrère d"Encausses bok synnerligen välkommen.

Hon skriver pedagogiskt, överblickbart och förmedlar en djup kunskap inte bara om Lenin som individ utan också om det samhälle han bidrog till att förvandla och utveckla till en terrorstat där politisk förföljelse var vardagsmat och där den vanlige medborgaren kunde drabbas av maktens järnnäve alldeles oavsett vad han eller hon gjorde eller tänkte.Liksom mångaandra kommunistiska despoter hade Lenin skaffat sig bildning i väst. Som Enver Hoxha från Albanien och Pol Pot från Kambodja hade Lenin tillbringat många timmar i läsesalarna på British Museum och franska Nationalbiblioteket (om Hoxha sades det att hans enda morgonläsning var Le Monde, tidningen som var förbjuden i Albanien!). Men detta gjorde inte Lenin till en "god" människa, snarare tvärtom. Den bildning han möjligen sög i sig var inte förunnad undersåtarna. Hans politiska elit, kommunistpartiet, hade andra och viktigare sanningar att förkunna. I den proletära diktaturen - som i teorin sades innebära arbetarnas makt över samhället - blev i själva verket just de arbetande massorna offer för femårsplanernas hungerkatastrofer, inbördeskrig och slavläger i Gulag.Den stora fördelenmed Hélène Carrère d"Encausses bok är kanske just att den dubbelbelyser Lenins gärning; med noggranna redovisningar av hans teoretiska arbeten, från tiden långt före Oktoberkuppen fram till hans sista år, samtidigt med skildringen av den praktik hans verk låg till grund för.

Här ser man ocksåsprickorna i mycket av den kommunistiska teorin, till exempel när det gäller frågor om nationellt oberoende (som Lenin och andra kommunister alltid hållit för att vara grundläggande, samtidigt som deras statsapparater med friskt mod kuvat små nationer i sin närhet).Om man bättrevill förstå hur de kommunistiska makthavarna i Sovjetunionen och andra länder tänkt och handlat, finns det just nu ingen bok som är tillnärmelsevis så bra som Hélène Carrère d"Encausses om Lenin. Hon går in i detaljerna, hon skildrar ibland skeendet dag för dag och visar hur de avgörande motsättningarna drev fram Lenins terrorapparat.