Annons

”Förändringar vi vill se” – forskarnas önskelista för klimatet under 2021

2020 blev det varmaste året hittills i Sverige, med en medeltemperatur på 7,5 grader. Det riktar ljuset än mer mot såväl klimatförändringarna, som de utmaningar vi står inför. Vilka förändringar för klimatet vill forskarna se under 2021? Här är vad 23 forskare inom klimat, biologisk mångfald och hållbarhet vid Lunds universitet hoppas sker under det nya året.
Klimatenkät • Publicerad 12 februari 2021
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hus omgivna av en översvämmad flod i Syd-Sudan, från november förra året. Översvämningarna var de största i trakterna på många år, och gjorde att omkring en miljon människor blev isolerade eller tvingades att fly.
Hus omgivna av en översvämmad flod i Syd-Sudan, från november förra året. Översvämningarna var de största i trakterna på många år, och gjorde att omkring en miljon människor blev isolerade eller tvingades att fly.Foto: Maura Ajak

Lina Herbertsson, forskare vid Biologiska institutionen:

”En gemensam internationell insats mot klimatförändringar av samma storlek som den mot Covid-19. Att vi börjar minska våra utsläpp och hittar tillfredsställande lösningar på hur vi kan minska koldioxidhalten i luften.”

Annons

Torsten Krause, lektor vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

”Jag önskar att människor och politiker vaknar upp och inser hur verkligheten ser ut - att vi har mycket ojämlika och destruktiva ekonomiska system och att de verkligen gör något åt det. Jag önskar att miljön och social rättvisa är den viktigaste punkten på agendan för varje valkampanj från och med nu och för alltid.”

”Efter pandemin önskar jag att vi inte faller tillbaka utan går framåt i en verkligt postfossil övergång. Att vi satsar och bygger upp grönare och bättre, för den stora massan , inte bara för några få.”
Roger Hildingsson

Roger Hildingsson, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen:

”Efter pandemin önskar jag att vi inte faller tillbaka utan går framåt i en verkligt postfossil övergång. Att vi satsar och bygger upp grönare och bättre, för den stora massan , inte bara för några få.”

Johan Hultman, professor vid Institutionen för service management:

”En gemensam EU-helgdag där alla dagstidningar och nyhetsmedier rapporterar om klimatkrisen och dess konsekvenser för de närmaste 100 åren.”

Terese Thoni, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen:

”Ett mer robust bokföringssystem för växthusgasutsläpp i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) med separat redovisning av negativa utsläpp.”

Anne Jerneck, professor vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

”Ett globalt beslut och kraftfulla åtgärder för att fasa ut den fossila bränsleindustrin.”

”Att mensskydd blir momsfria i fler länder runt om i världen, särskilt i utvecklingsländer, för att göra hygienprodukter överkomliga och tillgängliga så att fler kvinnor att hantera sina menstruationer säkert.”
Sara Gabrielsson
Annons

Sara Gabrielsson, lektor vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

"Att mensskydd blir momsfria i fler länder runt om i världen, särskilt i utvecklingsländer, för att göra hygienprodukter överkomliga och tillgängliga så att fler kvinnor att hantera sina menstruationer säkert.”

Deniz Koca, forskare, Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

”Global miljömässig rättvisa och ett erkännande av ekocid som ett straffbart brott.”

Romain Carrié, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

"Att världens ledare inser att det ekonomiska systemet de stöder inte är det som kommer att rädda oss från klimatkrisen och den ekologiska krisen.”

Personal på plats efter glaciären nyligen vid Himalaya.
Personal på plats efter glaciären nyligen vid Himalaya.Foto: /TT
Översiktsbild över glaciären vid Himalaya, Indien i början av februari.
Översiktsbild över glaciären vid Himalaya, Indien i början av februari.

Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning:

”Att beslutsfattare och stadsplanerare ser behovet av mer natur i och omkring våra städer, och vilken nytta denna gör för både människor, biologisk mångfald och klimatanpassning.”

Lennart Olsson, professor vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

”Samarbete – med samarbete kan vi uppnå nästan vad som helst, och utan samarbete knappt någonting alls.”

Annons

Oksana Mont, professor vid Internationella Miljöinstitutet:

"Att alla icke-livsmedelsprodukter som vi köper i butiker från 2021 och framåt har minst fem års garanti, är cirkulära och lätt kan repareras.”

”I en tid då det finns mycket ångest och osäkerhet önskar jag att vi alla kunde sakta ner, ta hand om oss själva och varandra och diskutera våra gemensamma värderingar.”
Steven Curtis

Steven Curtis, forskare vid Internationella miljöinstitutet:

”I en tid då det finns mycket ångest och osäkerhet önskar jag att vi alla kunde sakta ner, ta hand om oss själva och varandra och diskutera våra gemensamma värderingar. Jag tror att det är i dessa ögonblick som vi kan vidta meningsfulla handlingar för hållbar utveckling.”

Henner Busch, forskare vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

”Jag önskar mig en fullständig nedläggning av olje- och gasindustrin.”

Nikos Alexandridis, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

”Minskad ekonomisk ojämlikhet i världen.”

Jesica Murcia López, doktorand inom forskarskolan för Agenda 2030, vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

”Låt det här nya året vara fullt av nya prestationer för att förändra och skapa en verklig systemförändring. Första steget: Var störande. Agera disruptivt.”

Annons

Jenny Palm, professor vid Internationella miljöinstitutet:

"Förnybara, tillförlitliga och inkluderande energisystem.”

Sara Brogaard, lektor vid Centrum för uthållig samhällsutveckling:

”Att Sverige enas på högsta politiska nivå för att ta nödvändiga beslut för bli ledande i den genomgripande omställning som ett koldioxidneutralt samhälle kräver. Det inkluderar att ta vara på de möjligheter som det senaste årets påtvingade förändringar på grund av pandemin har medfört.”

”Mindre tålamod.”
Hervé Corvellec

Hervé Corvellec, professor vid Institutionen för service management:

”Mindre tålamod.”

Katharina Reindl, postdok vid Internationella miljöinstitutet:

”Ta till vara på de positiva effekterna för klimatet från Covid-19-pandemin: Fortsätt minskat resande (för arbete och fritid) och inte falla tillbaka till ökade fossila bränslen för att kick-starta ekonomin efter Covid-19.”

Muhammad Shahbaz, postdok vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

”Att vi prioriterar en hållbar och grön återhämtning efter Covid-19-pandemin.”

Annons

Helen Avery, forskare vid Centrum för avancerade mellanösternstudier/ Centrum för miljö- och klimatvetenskap:

"Att universitet och forskningsfinansiärer till slut inser att vi står i en akut situation som inte kan jämföras med något vi tidigare upplevt – strukturer måste ändras så att forskare från alla discipliner, fakulteter och länder kan samarbeta för att möta de globala hållbarhetsutmaningarna, på vis som får verkan i praktiken.”

Juan Ocampo, doktorand vid forskarskolan för Agenda 2030:

"Att börja tänka mer på hållbarhet genom design, snarare än hållbarhet som en konsekvens.”

Fakta

Klimatfredag

Under år 2021 planerar kulturredaktionen att ägna en del av fredagens kultursidor åt klimatfrågorna.

En stomme i denna satsning är att lyfta fram forskare och forskning från Lunds universitet, och dess olika institutioner inriktade mot klimat- och hållbarhetsfrågor. Dagens enkät är tidigare publicerad på universitets webbsida Hållbarhetsforum. Åsikterna som framförs är forskarnas egna.

Tidigare artiklar i satsningen Klimatfredag har bland annat handlat om klimatengagerade författare, elcyklar, relationen människa-djur och bokrecensioner. Dessa finns att läsa på webben. Sök efter ”Klimatfredag” på kristianstadsbladet.se.

Satellitbilder över 2020 års alla orkaner. 30 stycken, vilket i flera fall fick förödande konsekvenser.
Satellitbilder över 2020 års alla orkaner. 30 stycken, vilket i flera fall fick förödande konsekvenser.Foto: National Hurricane Center/TT
Annons
Annons
Annons
Annons