Jazzfestivalen

Nutida resa i jazzen: Häxmästeri, outtröttlig rytmmaskin och andningsfenomen

Lördagens festivalprogram erbjöd en mångskiftande exposé över hur former och uttryck i nutida europeisk jazz kan te sig, skriver YA:s recensent Sven Bjerstedt efter att ha vandrat mellan lördagens konserter, från förmiddag till sen kväll.
Foto: Bass Nilsson