Annons

Tobias Linné: ”Covidkrisen visar att människan är en del av naturen”

Det talas ofta om antropomorfism, hur djur har mänskliga drag, men den pågående pandemin gör zoomorfism mer relevant. Alltså hur mycket vi har gemensamt med djuren och naturen. Och hur covidkrisen visar vår sårbara utsatthet. Det skriver Lundaforskaren Tobias Linné i dagens krönika.
Krönika • Publicerad 29 januari 2021
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En björn liftar med en sopbil i den amerikanska staden Los Alamos. På flera sätt hör vi samman, människor och djur.
En björn liftar med en sopbil i den amerikanska staden Los Alamos. På flera sätt hör vi samman, människor och djur.Foto: Evan Welsch

En central idé i det västerländska samhället under hundratals år och fram till idag är att det finns en skarp åtskillnad mellan människor och djur. Inom såväl religion som vetenskap och kultur har människan betraktats som något mer än allt det som är det andra; djur och växter.

Istället för att tillhöra naturen har människan transcenderat den, och genom skapande av samhälle, kultur, teknik och vetenskap kommit att kontrollera många av de biologiska förutsättningar som sätter gränser för djurs existens, som exempelvis dödlighet i olika sjukdomar.

”Människor agerar liksom djur ofta intuitivt, och påverkas medvetet och omedvetet, liksom många flocklevande däggdjur, av hur andra i omgivningen agerar.”
Tobias Linné
Annons

Coronapandemin har på olika sätt gjort det tydligt att människor i en del avseenden är djur som andra. Människors agerande är exempelvis inte alls så rationellt som det ofta sägs vara, bunkringen av toalettpapper under våren 2020 är bara ett exempel.

Människor agerar liksom djur ofta intuitivt, och påverkas medvetet och omedvetet, liksom många flocklevande däggdjur, av hur andra i omgivningen agerar. Att större delen av människors mentala förmågor, liksom djurs, är intuitiva och bara indirekt kan kontrolleras medvetet, har flera forskare visat, och därmed pekat på de evolutionära likheterna mellan människor och andra djur.

En tiger i Indien har fastnat med huvudet i en skål när den försökte dricka vatten. Kan hända vem som helst, djur som människa.
En tiger i Indien har fastnat med huvudet i en skål när den försökte dricka vatten. Kan hända vem som helst, djur som människa.Foto: Kabir Jethi
Fakta

Klimatfredag

Varje fredag ägnas en del av kulturens sidor åt klimatkrisen. Det är en satsning som tog sin början för två veckor sedan, och planeras att pågå under hela 2021.

Dagens krönika ingår i Klimatfredag och är skriven av Tobias Linné, doktor i sociologi vid Lunds universitet.

Läs tidigare artiklar inom satsningen på webben.

Inte minst har Coronapandemin gjort det smärtsamt tydligt att människan genom sin fysiska manifestation, sin kropp, evolutionärt och biologiskt är ett djur. Människor är sårbara för dödliga pandemier som vilka andra djur som helst, med filosofen Matthew Calarcos ord är människor precis som djur “the sort of creature that's vulnerable to sickness and disease and death". (Den sortens djur som är sårbara för sjukdomar, smitta och död.)

Antropomorfism – att tillskriva djur mänskliga karaktärsdrag och egenskaper – är vanligt förekommande inom medier och populärkultur. Dess motsvarighet, zoomorfism, är mer sällsynt.

Zoomorfism innebär att människor tillskrivs sådant som uppfattas som djuriskt: som att människan är en del av naturen, ett djur bland andra, kroppsligt men också till stor del mentalt. Zoomorfism innebär därmed också att betrakta människan som ett djur som är del av och står i samspel med sin miljö, snarare än någon som kontrollerar den, och att se att människan som djur är utsatt för samma biologiska krafter som andra djur.

”Det är inte bara människans sårbarhet som biologisk varelse som blottas under pandemin, utan också samhällets sårbarhet inför biologiska fakta. Mycket tydligare kan det inte bli än när ett mikroskopiskt virus sprider död, sorg och förtvivlan bland miljoner.”
Tobias Linné

Det är inte bara människans sårbarhet som biologisk varelse som blottas under pandemin, utan också samhällets sårbarhet inför biologiska fakta. Mycket tydligare kan det inte bli än när ett mikroskopiskt virus sprider död, sorg och förtvivlan bland miljoner och ändra förutsättningarna för alltifrån hur människor jobbar, reser, konsumerar och umgås.

Här är Covidkrisen sammanlänkad med klimatkrisen på ett idémässigt plan. Båda utmanar de den antropocentriska föreställningen om människan som särskild, människan som den som kontrollerar naturen. Covidkrisen och klimatkrisen gör båda människan likställd ett djur inför skeenden i naturens värld utanför mänsklig kontroll. Människan är del av naturen, sammanvävd i relationer med andra djur som tvingar till anpassning och nya sätt att leva.

Vandring i naturen.
Vandring i naturen.Foto: Michael Probst

Samtidigt som både Covidkrisen och klimatkrisen visar hur djur och natur omformar villkoren för mänskligt liv, är dessa kriser också ett resultat av mänskligt liv. Det har sagts att antropocen, människans tidsålder, innebär att mänskliga aktiviteters påverkan på djur och natur kan betraktas i det närmaste som en geologisk kraft som omformar förutsättningarna för allt liv på planeten.

”En del i detta är de globala djurindustrierna där varje år miljarder djur föds upp tätt tillsammans med stora föroreningar av den lokala miljön som följd och betydande påverkan på de globala växthusgasutsläppen.”
Tobias Linné

En del i detta är de globala djurindustrierna där varje år miljarder djur föds upp tätt tillsammans med stora föroreningar av den lokala miljön som följd och betydande påverkan på de globala växthusgasutsläppen. Från dessa djurindustrier har flera virus kommit, SARS-utbrottet 2003, och utbrottet av svininfluensan A/H1N1 under 2009 härstammar exempelvis båda från att människor använder djur som mat.

Många forskare har pekat på hur zoonotiska virus som coronaviruset ofta inledningsvis sprids genom kontakt mellan tamdjur och vilda djur som följd av att de vilda djurens habitat förstörts och att de därmed tvingats flytta närmare människor.

Annons

Kanske är detta en del av lärdomen från Covidkrisen som kan tas med i hanteringen av klimatkrisen: människans utsatthet för att hon är ett djur, i en komplex biologisk, social och kulturell relation till andra djur och natur.

Vandring i naturen.
Vandring i naturen.Foto: Mårten Svemark

Acampora skriver om att bygga ”a bigger sense of 'we'" mellan människor och djur genom att zoomorfisera människan. Han menar att relationen till djur måste utgå från den kroppslighet som människan delar med andra djur, som bland annat innebär en risk att drabbas av dödliga virus.

Det är med grund i denna kroppsliga likhet med djuren, och med insikten om att människan liksom djuren är beroende av den miljö som utgör deras habitat, som ett nytt etiskt förhållande till djur och natur kan växa fram.

Av: Tobias Linné

”Relationen till djur måste utgå från den kroppslighet som människan delar med andra djur, som bland annat innebär en risk att drabbas av dödliga virus.”
Tobias Linné
Tobias Linné, doktor i sociologi vid Lunds universitet.
Tobias Linné, doktor i sociologi vid Lunds universitet.Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons