Lukas Ernryd: ”Yahya Hassan – en portalgestalt som jagades till döds”

”Jag är besatt av portalgestalter. De som står med ett ben i den gamla tiden och ett i framtiden. Yahya Hassan var en sådan. Han visade en ny väg för hela Danmark.” Journalisten och kulturskribenten Lukas Ernryd minns en poet som gav honom en käftsmäll med sin debutbok år 2013.
Foto: Ida Guldbaek Arentsen