Annons

Sofia Nerbrand: Adam och Eva får inte trumfa Darwin

Evolutionsläran gäller alla. Vetenskapliga fakta måste försvaras i skolan.
Sofia NerbrandSkicka e-post
Ledare • Publicerad 30 januari 2023
Sofia Nerbrand
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Den svenska vetenskapsmannen Svante Paabo vann Nobelpriset i fysiologi och medicin 2022 för sina upptäckter och insikter om människans utveckling. Här poserar han med en skalle av en Neandertalare, en människoart som dog ut för omkring 50 000 år sedan.
Den svenska vetenskapsmannen Svante Paabo vann Nobelpriset i fysiologi och medicin 2022 för sina upptäckter och insikter om människans utveckling. Här poserar han med en skalle av en Neandertalare, en människoart som dog ut för omkring 50 000 år sedan.Foto: Matthias Schrader

Journalisten Inas Hamdan beskriver något sällsamt: många elever på Malmös gymnasieskolor är skeptiska till evolutionsläran (Sydsvenskan 29/1). De tror istället att Adam och Eva var de första människorna på jorden, vi är alla Guds skapelse.

”Jag skulle säga att i början av evolutionsavsnittet är majoriteten av våra elever ifrågasättande och inställda på att det inte stämmer, säger biologiläraren Dónal Gaynor på Kunskapsgymnasiet.

Annons

Efter laborationer med bakterier inser tack och lov några att mikrober kan utvecklas – och motstå antibiotika. Dock inte alla. Några tjejer på naturprogrammet med höga betyg och som siktar på att studera vidare till läkare accepterar att utveckling sker inom arter – men ingen av dem köper evolutionsteorin.

De är så kallade progressiva kreationister: De tror att alla arter på jorden har skapats av en gud, fast vid olika tillfällen. De tror på ”mikroevolution”, alltså att evolutionen har förändrat organismer bara till en viss grad. Evolution skulle alltså kunna ske inom arten, men arter utvecklas inte till andra, enligt denna trossats.

Flickorna förklarar också att de anser att religionen står över vetenskapen.

I det sekulära Sverige har vi länge varit ovana att diskutera motsättningar som denna – 85 procent av alla vuxna erkänner evolutionsläran här. Men i många hem, med familjer från andra länder, gäller numera ”gammaljordskreationismen”, det vill säga att en gud har skapat allt levande och att ingen evolution äger rum. Detta synsätt finns också hos bokstavstroende kristna.

Hur ska skolan och samhället hantera detta?

Skollagen slår fast att utbildningen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utvecklingsläran, som Charles Darwin presenterade i sin banbrytande bok ”Om arternas uppkomst” 1859, måste sägas tillhöra grundläggande fakta om hur tillvaron ser ut. Att djur och växter utvecklas genom mutationer och ett naturligt urval för att överleva bättre är välbelagt.

”Det är olyckligt att denna vetenskapliga syntes kallas för ”evolutionsteorin” – som om arternas utveckling bara vore en hypotes bland andra.”

Därför är det är olyckligt att denna vetenskapliga syntes kallas för ”evolutionsteorin” – som om arternas utveckling bara vore en hypotes bland andra. Den grundläggande principen om det naturliga urvalet är allmänt erkänd inom vetenskapliga kretsar.

Lärare i grundskolan och gymnasiet har en viktig uppgift att lära ut fakta och stå upp för dem även när elever visar misstro. Det duger inte att svara att ”Tja, evolutionsteorin är en teori bland andra och det är bara bra att ni unga lär er att ifrågasätta teser och auktoriteter.” För det finns faktiskt objektiva sanningar. 1+1=2. Jorden är rund. Kung Carl XVI Gustaf är far till kronprinsessan Victoria.

Det finns också orsakssamband som är bevisade gång efter annan med vetenskapliga metoder. Som att vaccin räddar liv och att rökning skördar liv.

Att ungdomar inte bara lär sig sätta ifråga, utan även får verktyg att förstå tillvaron är a och o. Därför får varken religiösa dogmer eller postmodernistiska flumteorier accepteras – eller rent av användas i undervisningen – på våra lärosäten.

Annons

”Det är nödvändigt att man som läkare arbetar utifrån att evolution finns och från en vetenskaplig grund”, säger Christer Larsson, ordförande för programnämnden för läkarutbildningen vid Lunds universitet, till Sydsvenskan.

Det får vi verkligen hoppas. Vi vill inte ha vaccinskeptiska doktorer i framtiden. Och inte heller lärare som jämställer Adam och Eva med Darwin.

Annons
Annons
Annons
Annons