Carl Göransson: Absurt att staten inte tar advokatnotan när Skatteverket gjort fel

Ledare Artikeln publicerades
Foto:CHRISTINE OLSSON / TT

Tror du att Skatteverket och staten står för dina juristkostnader när de gått efter dig på felaktiga grunder? Då är det dags att tänka om.

För en tid sedan träffade jag Anders vars företag gick i konkurs i samband med finanskrisen 2008. Efter konkursen genomförde Skatteverket en granskning av verksamheten. Myndigheten hävdade efter kontrollen att det i bolaget fanns en momsskuld på över 40 miljoner kronor, som Anders och hans tidigare styrelsekollegor skulle få betala ur egen ficka.

Föga förvånande motsatte sig Anders och den tidigare styrelsen kravet samt anlitade ombud för att försvara sig. De vann i både förvaltningsrätten och kammarrätten och mångmiljonkravet sattes ner till noll kronor av båda domstolarna. Skatteverket hade alltså haft fel.

Men trots omkostnader på över en miljon för advokater fick Anders och hans vänner bara 90 000 kronor i rättegångsersättning av det offentliga. Det motsvarar drygt 8 procent av de faktiska kostnaderna de hade för att försvara sig mot staten och Skatteverket.

  I den bästa av världar hade staten här stått för sitt misstag och täckt Anders och hans vänners juristkostnader. Så fungerar det tyvärr inte i skattemål. Att få full ersättning vid vinst mot Skatteverket är som att vinna en större vinst på lotto – inte speciellt vanligt.

  Enligt en statlig utredning från 2014 får den som helt eller delvis får rätt mot Skatteverket i domstol i snitt 49 procent av sina rättegångskostnader ersatta. Resten av advokatkostnaderna får man stå för själv. Även när man har gjort allt rätt som Anders. Det är orimligt.

  Här finns en stor skillnad mot många andra typer av mål. I en tvist mellan två privatpersoner får den förlorande parten för det mesta stå för båda parternas rättegångskostnader. Även i exempelvis brottmål, där staten är motpart, är full ersättning vid vinst för den enskilde mer regel än undantag.

  Rådande ordning i skattemål är ett hot mot rättssäkerheten. Att anlita en bra skattejurist är inte billigt utan kostar många tusen kronor i timmen. De flesta privatpersoner och småföretagare har inte råd att anlita hjälp i skattemål, utan tvingas helt att förlita sig på sin egen förmåga. Då juridiken är komplex, även för många utbildade jurister, är utsikten till framgång i de fall en ickejurist företräder sig själv försvinnande liten.

  Ett system där bara stora företag och välbeställda har råd att tillvarata sina intressen i skattemål är inte värdig en rättstat som Sverige. Därför måste dagens system ändras. Det är särskilt viktigt för alla de som inte kan betala hundratusentals kronor för en duktig jurist.

  Fakta

  Carl Göransson

  är vd för Rättvis skatteprocess.

  Visa mer...