Carl Göransson: Absurt om nivån på skatten bero på vem som hanterade ens ärende

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Carl Göransson

Skatteverket behöver tydlighet i lag för att vi ska känna tillit i att beslut är lika för alla.

Att läsa ut vad som står i lagen är inte alltid enkelt. Ibland skriver lagstiftaren, våra riksdagspolitiker, lagtext som är otydlig. Det gäller inte minst på skatteområdet och det kan få negativa konsekvenser för den som råkar ut för dem. En av dem som hamnat i kläm är Britt.

Britt är änka och pensionär. Hon är bosatt i Italien sedan drygt tjugo år tillbaka. För att dryga ut pensionen jobbar hon ungefär fyra månader per år som läkare i Sverige. Då hon är här mindre än sex månader per år och inte bor i Sverige betalar hon en särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Den kallas för SINK-skatt och är lite lägre än den vanliga inkomstskatten som vi som bor i Sverige betalar. En person som betalar SINK har inte rätt att ta del av stora delar vår välfärd, som exempelvis vård och omsorg.

Att betala SINK-skatt har fungerat väl för Britt fram tills i fjol. Då rev Skatteverket retroaktivt upp flera år av beskattningsbeslut för Britt och orsakade en skattesmäll på en halv miljon kronor– trots att inget i hennes skattesituation ändrats. Britt hade jobbat på samma sätt som hon gjort i många år. Att myndigheten trots detta beslutade att riva upp hennes skattebeslut är anmärkningsvärt då alla förutsättningar kring Britts arbete hela tiden varit klara för myndigheten.

  Hur kunde då Skatteverket fatta beslut om att ändra hennes tidigare skattebeslut? Jo, på grund av otydlig lagstiftning. Britt hade i myndighetens mening uppnått ”stadigvarande vistelse” i Sverige och var då så kallat obegränsat skatteskyldig. Det medför att man ska betala vanlig inkomstskatt.

  Principen om att man måste vara sex månader i landet för att betala vanligt inkomstskatt kan frångås om man vistas stadigvarande i landet, och det försöker myndigheten nu göra gällande att Britt gör. Problemet är att vad stadigvarande vistelse innebär inte definieras i lagtext, utan det är upp till Skatteverket att tolka i varje enskilt fall. Och tolkningarna kan spreta.

  Britt vann fallet själv i förvaltningsrätten. Nu ska det snart avgöras av högre instans efter att Skatteverket överklagat den tidigare domen.

  Det är problematiskt när lagstiftning på ett område som skatt är för vag. Grundtesen i en rättsstat måste vara att inget skatteuttag ska ske utan tydligt stöd av lag. När det saknas tydliga riktlinjer borde det vara gynnande för den enskilda eftersom skatteuttaget är en ingripande åtgärd i en människas privatliv och rätt till egendom. Då får inte rättssäkerheten vika på grund av dåligt skriven lagstiftning.

  Fakta

  Carl Göransson

  är vd för Rättvis skatteprocess.

  Visa mer...