Carl Göransson: Även en miljardär har rätt till prövning av sin sak

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Vet ej

Misstänkta ska inte straffas i förskott. Det kan få svåra konsekvenser som kanske inte kan rättas till om man frias.

Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv strid mellan miljardären Bengt Ågerup och Skatteverket. Myndigheten anser att han betalat för lite skatt, något han själv inte håller med om. Trots att Ågerups mål ännu inte prövats av domstol har Skatteverket ändå gått vidare med att kräva in den skatt de anser att han är skyldig.

Föga förvånande vill han inte betala förrän skattefråga är avgjord och har därför tagit strid mot Skatteverkets indrivning i domstol, vilket man kunnat läsa om i media under våren. I juli beslutade dock Högsta förvaltningsdomstolen att inte pröva om Ågerup ska få anstånd. Det innebär att den tidigare beslutet från kammarrätten i frågan står fast.

Resultatet blir att Ågerup tvingas betala in 845 miljoner kronor till Skatteverket. Enligt egen uppgift medför det att han tvingas sälja stora tillgångar och dessutom går i personlig konkurs i Sverige. Om han har tur och sedan skulle vinna mot myndigheten i skattmålet kan han dock få tillbaka sina pengar.

  Utan att ta ställning i frågan om Ågerup agerade korrekt när han betalade sin skatt för ett antal år sedan kan man konstatera att det här är djup problematiskt. Självfallet ska man kunna få anstånd med att betala in skatt tills dess att det är slutgiltigt avgjort i domstol om skatten är korrekt. Särskilt när det får så långtgående konsekvenser som i Ågerups fall.

  Tyvärr avviker spelreglerna för skattemål ofta från just rimligheten. Det är svårt att få anstånd, även om man inte är miljardär. Skatteverket brukar bevilja anstånd till och med att frågan prövats av förvaltningsrätten, som är den första instansen efter myndigheten själv, men sen är det oftast stopp. Ytterst få beviljas anstånd med inbetalningen när domen i förvaltningsrätten fallit, även om de väljer att överklaga.

  En undersökning som Svenskt Näringsliv tog fram år 2013 visar att det här redan då var ett stort problem; i vart fjärde anståndsmål som får avslag förlorar Skatteverket helt eller delvis den underliggande skattefrågan. En av fyra tvingas alltså betala för att sedan få tillbaka sina pengar.

  Man kan bli arg för mindre. En ordning där människor kan tvingas från sina hem och försättas i personlig konkurs för att en skuld som inte är fastställd till varje pris ska drivas in är inte acceptabel. Särskilt inte när felfrekvensen är så pass stor.

  Om det är oklart huruvida en skatt ska betalas eller på vilken nivå den ska ligga kan Skatteverket för all del processa om det i domstol, men klädsamt vore om de kunde vänta med att driva in skatten till dess att frågan är slutgiltigt avgjord.

  Så himla bråttom kan det inte vara.

  Fakta

  Carl Göransson

  är vd för Rättvis skatteprocess.

  Visa mer...