Carl Göransson: Ska man inte kunna lita på skatteupplysningen?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Fredrik Sandberg / TT

Två företagare fick ett besked när de ringde myndigheten och frågade om skatteregler för deras verksamhet, men ett annat när de plötsligt ombads betala skattetillägg. Så här borde det inte få gå till.

Per och Tomas är småföretagare i dansbranschen. Fram tills nyligen anordnade de bugg- och foxtrottkvällar för allmänheten på Folkets Hus i Sundsvall. Men på grund av en skattesmäll efter en felande myndighetskontakt tvingades de lägga ner verksamheten.

Så här gick det till:

Innan de började anordna danskvällar för ett par år sedan ringde de vid flera tillfällen skatteupplysningen på Skatteverket för att försäkra sig om att de tog ut tillräckligt med moms på entrébiljetterna till sina evenemang. Vid samtliga tillfällen svarade myndigheten tydligt: ”sex procent”. Men beskedet från Skatteverket visade sig vara felaktigt; i själva verket är det 25 procent moms som gäller.

  Ett par år senare upptäckte Skatteverket sitt fel och krävde flera hundra tusen kronor mer i skatt av Per och Tomas, vars enda fel i den här historien är att de utgick från att de myndighetsbesked de fick var korrekta.

  I den bästa av världar hade Skatteverket erkänt att de lämnat fel besked och varit generösare i handläggningen av de två dansentreprenörernas ärende. Men så agerade inte myndigheten. I stället skuldbelade skattemyndigheten dem ytterligare genom att besluta att de även skulle betala skattetillägg, vilket är en form av straffskatt.

  Efter det som inträffade för Per och Tomas skulle man även kunna tro att Skatteverket sett över sina rutiner. Så är dock inte fallet. Den som ringer in till myndigheten idag kan fortfarande få svaret att det är 6 procent moms som gäller vid danstillställningar. Det är helt orimligt.

  Borde man inte kunna lita på de besked man får från Skatteverket? Många av oss har en hög tillit till myndigheten och hoppas nog att detta är ett engångsmisstag från en enskild handläggare. Men erfarenhetsmässigt vet jag tyvärr att Per och Tomas inte är ensamma om att råka illa ut efter att ha litat på skatteupplysningen.

  Det förekommer att myndigheten först ger ett svar genom skatteupplysningen för att sedan konstatera att det blivit fel och därefter kräva in ytterligare skatt. Ofta tar myndigheten i samband med detta även ut skattetillägg eftersom den skattskyldige inte skattat rätt från början. Orättvist tycker nog många med mig.

  Skattejuridik är komplex materia och som privatperson eller småföretagare är det mycket svårt att avgöra hur mycket man ska betala i skatt. Därför måste man också kunna lita på skatteupplysningen och de besked man får därifrån.

  Att fallet inte är så i dag borde bekymra både skattebetalare och Skatteverket.

  Fakta

  Carl Göransson

  är vd för Rättvis skatteprocess

  Visa mer...