Carolin Dahlman: Håll bättre koll vid gränsen - porta vapen, jihadister och tjuvar

Fri rörlighet är bra som princip, men ett land som inte riktigt vet vem som befinner sig där blir sårbart, för tyvärr är det ju inte bara trevliga backpackers som rör sig över gränserna. Och du har rätt att känna dig trygg.
Ledare • Publicerad 17 september 2018
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Gränskontroller vid Öresundståget mellan Köpenhamn och Malmö.
Gränskontroller vid Öresundståget mellan Köpenhamn och Malmö.Foto: Johan Nilsson / TT

”Vi riskerar att släppa in återvändande jihadister och frihetsberövar personer som har rätt att komma in i landet”, sa en erfaren gränspolis med anledning av en färsk Schengenrapport som Kvällsposten tagit del av. Enligt denna har Sverige en av Europas sämsta gränskontroller (17/9).

Kontrollerna är enligt rapporten dåligt bemannade, arbetsmetoderna kritiseras och de som ska utföra jobbet saknar rätt utbildning för att exempelvis kunna upptäcka falska pass. Vid Arlanda används inte kunskap om de riskindikatorer som tagits fram för att upptäcka återvändande jihadister.

”Rapporten visar det vi redan visste, att vi har rena Kalle Anka-verksamheten”, berättade en källa som jobbat inom gränspolisen i Stockholm i flera år.

Det behövs onekligen en uppryckning. Staten måste kunna hantera sina kärnuppgifter, varav skydd från yttre hot är en. Tyvärr är inte alla människor pålitliga och ärliga; faktum är att en del hotar vår trygghet och där måste vi sätta oss på tvären. Om det behövs mer utbildning eller fler i styrkan behöver det prioriteras framför annat.

Det gäller även Tullverkets verksamhet. I augusti varnade facket för att det inte går att stoppa flödet av knark och vapen, eftersom införseln ökar lavinartat.

”De får stora effekter och konsekvenser i samhället”, sa Johan Lindgren, ordförande för fackorganisation TULL-KUST. ”Att kriminella nätverk byggs ut och att vi har så pass många utsatta bostadsområden i samhället menar vi är en konsekvens av att man faktiskt inte kunnat genomföra gränskontroller i den omfattning som behövs för att hejda inflödet av vapen och droger” (Metro 29/8).

Polisen beskrev i november Sverige som ett ”smörgåsbord” för kriminella”. Enligt rapporten ”Mobil organiserad brottslighet” kommer etableringen av internationella brottsnätverk att öka i Sverige.

”Det sprids i de här kretsarna att Sverige är ett ganska lätt land att stjäla i. Bötesstraffen är jättelåga, det är lätt att ta sig in både i EU och Sverige, då vi har i princip öppna gränser”, berättar berättade Bo Löf, polisinspektör på Nationella operativa enheten (NOA).

Han menade att polisen är hårt arbetsbelastade och helt enkelt inte räcker till när de måste lägga tid på gängskjutningar och andra grova brott. ”Många grips givetvis, men tyvärr är det så att man kommer till Sverige som till ett smörgåsbord, man äter och åker mätt härifrån”.

Att regeringen i detta läge inte ser över budgeten för ”kultur, medier, trossamfund och fritid” som får runt 16 miljarder om året, eller den för ”internationellt bistånd” som väntas öka från 36,7 till 46,7 miljarder fram till 2020, är märkligt. Ännu konstigare är det att budgeten för ”ekonomisk trygghet för familjer och barn” blir 102 miljarder 2020 samtidigt som ”rättsväsendet” får 49 (20/9 -17).

Politiker måste lära sig att prioritera. Men nästan världens högsta skatter ska man kunna ha resurser till kärnuppgifterna. Vi har rätt att känna oss trygga.

Carolin DahlmanSkicka e-post