Johanna Nylander: Bättre ost stoppas av Krav

Ledare Artikeln publicerades

Konstgjort löpe är mer effektivt och miljövänligt. Ändå godkänner inte organisationen Krav den i tillverkningen av ekologiska ostar.

Ibland kommer det nya tekniska framsteg som är effektivare än traditionella metoder. Ett sådant när det gäller mat är framställningen av löpe, ett ämne som används för att ysta ost.

Löpe utvinns traditionellt ur kalvmagar, men sedan 25 år tillbaka kan man utvinna samma yst-enzym, kymosin, med hjälp av genmodifierade bakterier, GMO. Det är effektivare än att använda kalvmagar, blir renare och mer tillförlitligt.

Den här typen av ystenzym vill nu mejerijätten Arla använda för att göra flera sorters ostar. Löpen från kalvmagar är dyr, är inte lika effektiv och måste importeras. Helt enkelt ett rimligt beslut, och gör dessutom ostarna tillgängliga för alla vegetarianer som vill kunna äta ost utan att få i sig en liten bit död kalv.

  Organisationen Krav som eko-märker många av Arlas ostar är av en annan åsikt och tillåter inte GMO-framtaget ystenzym istället för löpe i Krav-märkta ostar.

  Det är en märklig hållning som vare sig är särskilt ekologisk eller värnande om djuren. Tack vare GMO behöver man inte kalvmagar för att få fram ystenzymet och de gener som används i produktionen försvinner innan enzymet blir till ost – ostarna i sig är alltså helt GMO-fria. Runt om i världen räknar man att den här typen av ystenzym används för nästan 80 procent av alla ostar som produceras.

  En kalvmage räcker till många kilo ost, men trots det slaktas det för få kalvar i Sverige för att täcka ostproduktionen. Det gör att man måste importera löpe för att hålla den animalisk, i många fall från länder där man inte har koll på hur djurhållningen ser ut. Inte heller Krav-märkningen verkar ta någon hänsyn till hur kalvarna som blir till löpe har haft det.

  I fler länder, bland andra Finland har man helt förbjudit användningen av löpe i ost, och i stora delar av världen används animalisk löpe endast i undantagsfall för särskilt namnskyddade ostar.

  Det finns ystenzym som vare sig kommer från genmodifierade bakterier eller kalvmagar, utan från till exempel mögelsvampar, men det enzymet kan påverka smaken och fungerar inte att använda för alla typer av ostar.

  Den konstgjorda löpen från genmodifierade bakterier är effektiv, resurssnål och bättre för miljön. Den är vegetarisk och den kräver inte att nyfödda kalvar slaktas i förtid. Den är helt enkelt bättre på så många sätt, men trots detta vill inte den svenska Krav-märkningen godkänna användningen av den i ekologisk ost.

  Trots att alternativet funnits på marknaden i över 25 år drar man all GMO över en kam och håller sig till en absurd nolltolerans. Det finns inga vetenskapligt belagda skäl för att ystenzym via genmodifiering skulle vara farligt på något sätt, utan det är en irrationell farhåga från Krav.

  Fler ostar borde göras på ystenzym, för djurhållningens skull och för miljöns skull. Att Krav försöker hindra den utvecklingen är ett hån mot alla som vill köpa bra ekologisk ost.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är fristående skribent och arbetar till vardags på Dataspelsbranschen med samhällsanalys.

  Visa mer...