Johanna Nylander: Det är jobben som måste lösas

Ledare Artikeln publicerades

Utvisad för att jobbet utlystes på Linkedin, för att lönen var någon hundralapp för låg, eller för att man arbetat för kort tid. Det finns tyvärr alldeles för många berättelser om arbetande människor som utvisats från Sverige eller inte fått förlängt uppehållstillstånd trots att de har kunnat försörja sig.

Så länge invandringen inte släpps fri kommer det alltid finnas gränsdragningar att ta hänsyn till när Migrationsverket avgör vem som får stanna i Sverige och vem som blir utvisad. Någon kommer alltid hamna på gränsen, med till synes orättvisa konsekvenser, och det är oundvikligt så länge invandringen regleras. Men det innebär inte att dagens regler är rimliga.

Det borde vara en självklar grundregel att alla som kan försörja sig själva får leva och bo i Sverige, och regelverket borde förenklas så att så många som möjligt faktiskt kan klara sig själva. I stora kriser kommer inte alla kunna göra det direkt, men det borde inte vara Migrationsverkets sak att lägga sig i lönenivåer, hur en tjänst är utlyst eller hur stora pensionsinsättningar som har gjorts. Arbetsgivare i Sverige ska såklart följa svenska lagar om arbetsförhållanden, men så länge det inte finns ett system med minimilöner är avtal upp till arbetsmarknadens parter, och migrationsverket borde inte få lägga sig i.

Låt alla som kommer till Sverige få arbeta direkt, och sluta utvisa människor som klarar av att försörja sig själva. Regelverket borde vara busenkelt och underlätta så att så många som möjligt kan skaffa sitt eget boende, arbete och få möjlighet att bygga sig ett liv. Ju snabbare man står på sina egna ben, desto snabbare kan man bli en del av samhället.

  När det handlar om bidrag behövs det bra regler för att använda skattepengar på bästa sätt, och många av alla som flyr krig och konflikter behöver någon form av ekonomisk hjälp. Men bidrag är en tillfällig lösning, och det är rimligt att Migrationsverket är hårda med vilka som är berättigade till stöd. Däremot är det helt obegripligt hur Migrationsverket också får ha makten att avgöra uppehållstillstånd för människor som i stället bidrar till att samhällets resurser blir större.

  Den svenska modellen innebär att arbetsmarknadens parter gör upp om lönenivåer och ersättningar, och det borde inte Migrationsverket ha något att säga till om. Betalar en arbetsgivare skamligt låga löner? Strejka och sätt i blockad! Följs inte avtal som utlovat? För dem inför rätta och kräv ordentliga skadestånd. Det kanske kommer leda till att dagens kollektivavtalsnivåer utmanas i några branscher, men det är det upp till arbetsmarknadens parter att avgöra. Det är ett långt större samhällsproblem att människor saknar försörjning, och en skam att Sverige utvisar personer som står på egna ben och bidrar till lösningen.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

  Visa mer...