Johanna Nylander: Förbjud inte prostitution

Ledare Artikeln publicerades

Amnesty International har rätt om sexköp.

I förra veckan antog Amnesty International ett policydokument om hur de framöver ska arbeta för att hjälpa människor världen över som drabbas av prostitution. Dokumentet fungerar som underlag för påverkansarbete och kommer att sätta ramarna för de krav som organisationen riktar mot regeringar och makthavare världen över.

Det är knappast en nyhet att många av de människor som säljer sex befinner sig i en utsatt position. Många lever i misär, utsätts för stigmatisering och lever under ständiga hot och risker om våld och rättslöshet. Den svenska sexköpslagen kom till för att straffa sexköpare istället för sexsäljare, men den kriminaliserar också människor och verksamheter som gör vardagen tryggare för den som säljer sex.

Amnesty har lyssnat på prostituerade själva, på andra hjälporganisationer, och de har även tittat på hur situationen ser ut för sexsäljare runt om i världen. De har kommit fram till att inga av de delar som omfattar prostitution, inklusive sexköp, borde vara kriminella. Inte för att prostitution skulle vara en mänsklig rättighet, utan för att prostituerade har mänskliga rättigheter.

  I Sverige har det här beslutet kritiserats hårt. Många har sagt att de nu kommer att gå ur Amnesty, och den svenska avdelningen av organisationen har beklagat beslutet som tagits på internationell nivå. Men även om man är emot prostitution och tycker att sexköp är vidrigt är det faktiskt rimligt att sexarbete avkriminaliseras världen över.

  Amnesty International har rätt. Det är viktigare att de som säljer sex och lever i en utsatt vardag får en chans till rättsäkerhet och att lyfta sig ur misär än att genom lagstiftning visa att sexköp är moraliskt förkastligt. Polisen ska med stora resurser bekämpa trafficking och sexhandel med barn, och samhället i stort skall garantera grundläggande rättigheter för den som själv väljer att sälja sex.

  All sexhandel sker inte på öppen gata. Med internet flyttade sexköp under jord. Den svenska sexköpslagen anonymiserar köparna och gör det också svårare för säljarna att försäkra sig om en trygg vardag och att kunna anmäla våldtäkt och hot. Trots insatser är det svårt att komma till rätta med trafficking och utnyttjande av barn. Det är välkommet att Amnesty skiljer på slaveri och sexarbete och lyfter den svåra situationen för de män och kvinnor som valt att sälja sex i samhällets utkant.

  Avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköp och koppleri, innebär inte att man som samhälle uppmuntrar till att sälja och köpa sex. Det handlar om skademinimering för att hjälpa dem som lever allra mest utsatt och om att garantera dem mänskliga rättigheter. Det är en rimlig hållning, särskilt från en organisation som Amnesty, något den svenska avdelningen borde hålla med om.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

  Visa mer...