Johanna Nylander: Höjd skatt för småföretagare får trista konsekvenser

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Johanna Nylander

Sänkt skatt ger mer välfärd.

Tänk en stund på Lisa som varit anställd i 20 år och nu startat sitt egna företag. Äntligen ska hon genomföra den där idén hon haft i decennier. Hon tar sina sparade pengar. Hon sätter upp en budget, hyr en lokal och gör sina första inköp. Hon tar av sparpengar för att täcka bostad och mat, och betalar sina anställda kollektivavtalseniga löner som är ungefär det dubbla av vad hon själv får ut, Det går bra för bolaget. Efter ett par år går företaget runt. Lisa kan ta ut samma lön som kollegorna, och bolaget växer. Något år till och företaget går med vinst.

Lisa och andra småföretagare måste förhålla sig till 3:12-reglerna för att de ska få del av de vinster de byggt upp. Reglerna hör till de krångligare skattereglerna för företagare, men i korthet reglerar de hur bolagsägares egna uttag av lön och kapital ska beskattas när man jobbar i bolaget. De finns där för att småföretagare inte ska kunna komma undan att betala arbetsgivaravgifter för sina egna inkomster. Ägare i börsbolag kan till exempel sätta sin lön till noll och bara betala kapitalskatt på sin utdelning. I bästa fall ger 3:12-reglerna ägare av fåmansbolag möjlighet att plocka ut en rimlig del av sin egen vinst utan att över hälften försvinner i skatt, och riskerna under uppstartsåren eller andra sämre ekonomiska perioder kan kompenseras när det går bra.

Tyvärr vill regeringen höja skatten ordentligt för småföretagare. Det utskällda förslaget om nya uppdaterade 3:12-regler har precis kommit tillbaka från sin remissrunda. Även om ett par av de värsta försämringarna har tagits bort innebär det höjd skatt för många fåmansföretag i landet. Marginalerna försämras, och vinsterna med att ta risken att skapa nya företag blir betydligt mindre.

  Systemet med hur 3:12-reglerna räknas ut borde om inte avskaffas, så verkligen förenklas, men det nya förslag regeringen har lagt är en ren skattehöjning på entreprenörskap. Trots att det är småföretagen som driver tillväxt i hela landet, som behövs för att de totala skatteintäkterna skall öka, vill man från regeringshåll försämra möjligheterna att satsa, att anställa och att bilda nya bolag. Det rena ägandet beskattas mindre än dem som driver bolagen, och det är absurt att man vill göra det dyrare att driva företag till vinst.

  I den politiska debatten är företagsvinster ofta utskällda. Men det är möjligheten till vinst som gör att företagare satsar sina egna pengar på sin verksamhet, som gör det ekonomiskt försvarbart att investera och som är kompensationen för den risk man tar om man startar en ny verksamhet. Utan vinster finns bara altruistiska skäl kvar till att bygga företag och anställa och betala de skatter som behövs för att välfärden ska fungera. Då blir det bara välgörenhet kvar.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är liberal samhällsdebattör.

  Visa mer...