Johanna Nylander: Kreativitet är viktigare än så

Ledare Artikeln publicerades

Tekniken är inte mycket värd utan ett intressant innehåll.

Det finns en trend som innebär att allt fler företag erbjuder tjänster för att använda ett utbud mer effektivt. Via AirBnb kan man hyra rum och lägenheter från privatpersoner när man inte vill bo på hotell.

Uber är en taxiservice som prissätter i realtid efter hur stor efterfrågan är för stunden. Via Malmöbutiken SwopShop kan man byta in kläder som man tröttnat på och få förnyelse utan att utöka garderoben eller ruineras.

Bland digitala tjänster finns en liknande trend. Musik, film och tv konsumeras oftare via streamingtjänster som kunden prenumererar på, än att man betalar för de enskilda exemplaren. Flera av de mest framgångsrika spelen är helt gratis att spela, och kostnaden uppstår först när spelaren vill ha extrafunktioner, eller hunnit testa spelet och väljer att betala.

  Teknikutvecklingen bara de senaste decennierna har gått oerhört snabbt fram. Nya häftiga tjänster dyker upp varje vecka, och den snabba utvecklingen har i många fall gjort att fler sett ett högre reellt värde i tjänsterna, tekniken och infrastrukturen, än värdet i själva innehållet.

  Självklart är den tekniska utvecklingen oerhört viktig, men all den kreativitet som fyller nya tjänster med innehåll måste uppvärderas, både socialt och ekonomiskt. Spotify och Netflix hade varit totalt ointressanta för de allra flesta om det inte vore för musiken, filmerna och tv-serierna.

  Trots det finns det en snedvridenhet i hur man värderar innehållet kontra tjänsten. Tekniken anses ofta vara ”tyngre” och ”viktigare” omgärdat med höga kvalitetskrav medan kreativitet verkar vara något många tror händer per automatik.

  Kreativt skapat innehåll, kulturen och underhållningen behövs inte bara för att fylla nya tekniska system, eller för att ge ett mervärde till den som i slutändan är konsument, utan det behövs för att skapa innovation och utveckla värden som betyder något för andra människor.

  Det går inte att automatisera eller robotisera kreativitet utan det är skapande som kräver inspiration, känslor och bred kunskap.

  Just nu talas det mycket om svenska skolbarns dåliga mattekunskaper, och ja, det är så klart förfärligt, men om skolbarnen inte får lära sig kritiskt tänkande eller uppmuntras till kreativt skapande kommer landet tappa en generation för framtiden. Det behövs estetiska ämnen i skolan. Det behövs kultur och konst och engagerade lärare som kan lära ut programmering, och det behövs utrymme för barn och unga att använda alla sina kunskaper i det kreativa skapandet.

  Samtidigt krävs det att fler vågar göra affärer av kultur och satsar på innehållet, ja, allt det där som ska fylla alla de där häftiga tjänsterna som många i dag vill betala för. I det långa loppet är trots allt innehållet mycket viktigare än skalet, och utan kreativitet skulle världen vara rätt så tråkig.