Johanna Nylander: Kvinnor borde också få tjäna pengar

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Johanna Nylander

Många driver sociala bolag, men även de som driver "vanliga" vinstdrivande verksamheter bidrar socialt. Fler kvinnor ska vara stolta över det.

Det finns i nästan alla branscher kvinnor som driver bolag som har som mål att förbättra världen i stället för att tjäna pengar. Ofta med hjälp av projektpengar från en kommun eller statlig organisation som lyfter upp dem som framgångsrika förebilder, även när bolagen inte går särskilt bra.

Det är inte bara kvinnornas fel. Det finns ett allt för vanligt skuldbeläggande av kvinnor som tar för sig och är öppna med att de vill tjäna pengar. Ser man till exempel på den politiska debatten med företag inom skola och omsorg som ofta drivs av kvinnor, så målas vinster ut som något dåligt, och kvinnorna som företräder verksamheterna har varit tvungna att profilera sig som socialt ansvarstagande. Vinsterna lyfts fram som en bieffekt och nödvändigt ont snarare än det långsiktiga syftet med bolaget.

På liknande sätt förutsätts ofta kvinnor i privat sektor att ha fler drivkrafter än de ekonomiska. Socialt ansvarstagande, hållbarhet och miljömedvetenhet är självklart fantastiska värden att inkludera i ett företag, men om ett bolag inte är vinstdrivande och utvecklas ekonomiskt är det oftast en kortlivad affär. Det är typiskt att det är just kvinnor som ska klara av ”både och” i företagsvärlden, och att det finns så litet utrymme för kvinnor att ha som största mål att bygga ett framgångsrikt bolag.

  Det finns inget fel i att tjäna pengar. På den fria marknaden innebär vinster att man har producerat något – en vara eller tjänst – som andra är villiga att betala för. Det leder till ekonomisk självständighet, tillväxt, kan skapa arbetstillfällen för andra och gör i sig världen bättre. Det är skatteintäkter från löner, bolagsvinster och moms som finansierar den offentliga välfärden. Slår man ut en normalinkomsttagares skatter under året så är alla arbetsdagar fram tills nu på onsdag (den 19 juli) skatt, resten av året arbetar man till sig själv.

  Trots alla positiva effekter som vinstdrivande framgångsrika företag ger, verkar det fortfarande krävas av just kvinnor som leder bolag att göra lite till. Det är synd, för det behövs fler som startar företag, och bland till exempel invandrarkvinnor är det en högre andel som är företagare än anställda. Ofta för att de inte har haft något alternativ.

  Tänk om fler uppmuntrades att göra vinster, driva tillväxt och expandera, och få plocka frukterna av sitt hårda arbete utan att känna skam för att det inte var gott nog. Att driva ett företag är i sig att vara socialt ansvarstagande för sin egen och andras försörjning. Tar man bort vinsterna är det på sin höjd biståndsprojekt, och för att sådana ska funka måste någon annan tjäna pengarna som ska ges bort.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är liberal samhällsdebattör.

  Visa mer...