Johanna Nylander: Livsviktigt val av livsmedel

Ledare Artikeln publicerades

Den ökande användningen av antibiotika inom jordbruket är ett allvarligt hot mot samhället. Rätt val av mat kan minska riskerna.

Köp svenskt! Köp ekologiskt! Köp närproducerat!

Det är vanliga uppmaningar som motiveras av miljöskäl, hälsoskäl och för djurens skull. Just mat hör till de saker som omgärdas mest av förordningar och regler för vad som anses bäst för stunden.

Ibland är de omgärdade av moralistiska skäl, som när politiker tycker att skolor borde ha en köttfri måndag i stället för att se till att de genomgående serverar hållbar och näringsriktig mat, med eller utan kött.

  Ekologisk produktion är ofta kortsiktigt bra för närmiljön men tar sällan hänsyn till effektivitet, begränsade resurser eller teknisk utveckling som till exempel GMO (genmodifierade livsmedel).

  Svenska produkter är heller inte alltid de bästa, särskilt om det är råvaror som inte är anpassade till det kyliga klimatet, och närproducerat är egentligen bara ett mått på transporter.

  Det kan vara svårt att veta vilka faktorer man skall ta hänsyn till när det gäller maten om man inte tycker att djurhållningsskäl eller miljöskäl är tillräckliga, eller för oklara och subjektiva för att avgöra vad man skall välja för matvaror.

  Om ens ekonomi inte håller för att ha lyxen att välja de mest grönbetande omhändertagna djuren från den lilla ekologiska småskaliga bondgården fem kilometer bort, då borde man ändå bry sig om antibiotikan.

  Antibiotikaresistens är ett ständigt hot, särskilt inom vården, och utvecklingen av nya antibiotikasorter går inte tillräckligt snabbt för att täcka behovet av att bota infektioner från resistenta bakterier. Det blir helt enkelt svårare och svårare att hitta antibiotika som fungerar.

  Under de senaste fyra åren har antibiotikaresistensen i EU fortsatt att öka, trots att det på många håll bedrivs aktiv arbete för att minska användningen.

  Ett av de största skälen till resistensen är överanvändning av antibiotika, delvis inom vården, men framför allt i jordbruk och för djurhållning.

  Sverige är tillsammans med Norge och Island duktigt på att inte använda antibiotika i jordbruket i onödan, och enbart det är faktiskt ett viktigare argument för att köpa svenskt kött än för att grisarna skulle vara gladare.

  Framför allt bör man ta hänsyn till antibiotikaanvändningen om man köper kött från andra länder. Djur som får beta gräs året om hela livet behöver sällan behandlas med antibiotika, liksom vilt och fiskar som fått simma fritt. Värst är användningen i uppfödning av kyckling, gris och vissa odlade fiskar.

  I EU är Spanien och Ungern de länder som använder mest antibiotika, och resistenta bakterier har uppmätts i alarmerande nivåer även i Grekland, Cypern och Italien. Det är faktorer man bör ha i åtanke innan man köper lufttorkad skinka, salami eller ostar från dessa länder.

  För människan kan en vanlig infektion bli livshotande och i värsta fall dödlig, men i dag enkelt botas av en antibiotikakur. Det är en situation som samhället inte har råd att förlora, och då funkar det inte att köpa kött, fisk, mjölk eller ägg från producenter som använder antibiotika i onödan.

  Vet man inte hur djuren vuxit upp är svenskmärkningen en bra utgångspunkt. Den billiga kycklingen och parmaskinkan är inte värd priset.

  Fakta

  Johanna Nylander

  är fristående skribent och arbetar till vardags på Dataspelsbranschen med samhällsanalys.

  Visa mer...