Kommuner ska inte könsseparera

I Sverige ses män och kvinnor som jämbördiga individer och så ska det förbli. Vi måste därför ryta ifrån när fega kommunpolitiker flyttar jämställdhetskampen decennier bakåt i tiden.
Ledare • Publicerad 4 oktober 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.

.

.

När Nyköping nyligen ordnade dialogmöten för invånare i stadsdelen Brandkärr nyligen bjöds män och kvinnor in till separata stormöten (SN 1/10).

Trots att målet enligt inbjudan var att "utforma en attraktiv, jämställd och kreativ mötesplats" startade man märkligt nog igång det hela med möten som var noll procent jämställda.

"Ska alla komma till tals är det tyvärr nödvändigt med en könsuppdelning", förklarade den ansvarige politikern Torbjörn Olsson (C). Den konsultfirma som kommunen anlitade hade samma inställning, att det var nödvändigt att skilja män och kvinnor åt.

"Tyvärr ser verkligheten ut så i våra segregerade bostadsområden. I en del kulturer är det framför allt männen som gör sin röst hörd i offentliga sammanhang. Vill vi även höra kvinnornas tankar, och det vill vi, så är detta den bästa lösningen”, sa Vilhelm Meyer från Urban utveckling.

Nödvändigt? Är det NÖDVÄNDIGT för svenska kommuner att vänligt anpassa sig efter en ordning där karlarna bestämmer och kvinnor måste ha egna möten för att få en syl i vädret?

Trams. Det är inte nödvändigt alls. Det borde ignoreras, nonchaleras, fnysas åt. Om vissa herrar vill ta mycket plats och menar att brudar bör hålla tyst ska en stark moderator styra samtalet, och om kvinnor är så kuvade att de inte törs prata när män är närvarande ska de stöttas och peppas i andra sammanhang. De ska lära sig att i Sverige ses alla som individer och här håller vi inte på med onödig könsuppdelning. Punkt.

Om till och med en svensk kommun i stället börjar anpassa sig efter en ojämställd kultur genom att könsseparera skickas ju signalen att sådant är helt okej i Sverige.

Maria Hind Alias, S-politiker, skrev argt på Facebook: "Vi är många som har flytt ifrån länder som inte tar kvinnor på någon som helst allvar, dessutom är kvinnor inte myndigförklarade, pga vårt kön. Varför håller ni politiker på att skapa samma samhälle i Sverige? Ett samhälle som alla vi medvetet flydde ifrån?"

Torbjörn Olsson (C) försvarade kommunens beslut med "Vi har ett jämställdhetsproblem i det här området och vi vill höra så många röster som möjligt, även tjejer och kvinnor" (SVT 2/10).

Så vi löser ojämställdhet med ojämställdhet? Jomenvisst.

Makthavarna måste sluta lulla med i vad vissa kulturer önskar sig och börja stå upp för demokratiska, individualistiska värderingar.

Vi är tyvärr i en situation där landet blir allt mer segregerat. Omfattande migration kombinerad med politikernas oförmåga att integrera har skapat djupa klyftor, både ekonomiskt och kulturellt.

2017 presenterade Nyköpings kommun en lägesbeskrivning om Brandkärr som var oroväckande läsning. Man rapporterade om trångboddhet, radikalisering, månggifte, moralpoliser, barn från 2 år som bär hijab och att samhället blir allt mer slutet med färre polisanmälningar.

Rapporten beskrev att andelen somaliska barn var 60 procent i skolan och 90 procent i förskolan, att somalisk kultur/regler gällde i området, koranskolor tar mycket av barnens tid och somaliska är lekspråk i skolan och på fritidsgården. "Ett eget samhälle i samhället håller på att utvecklas".

Och nu vill politikerna i kommunen alltså ytterligare legitimera detta.

Nyköping är tydligen inte den enda kommunen som delar upp människor efter kön. Konsultföretaget Urban utveckling berättade att man genomfört 100-tals dialoger i utsatta områden runt om i landet. "Erfarenheterna har visat att könsseparerade möten har fungerat bäst och de senaste åren har därför modellen använts."

Fungerat bäst... Bryr sig dessa konsulter och politiker om kvinnorna som lever i hederskulturer? Ser de dem som könsstympas, gifts, täcks med lager av tyg och lever i ofrihet?

Tyvärr är kvinnornas största problem inte att männen är pratkvarnar som tar plats på möten. Tyvärr är lösningen inte att ge dem ett eget rum – inte så länge det rummet är som ett fängelse.

.

.

Läs mer

Carolin DahlmanSkicka e-post