Kompetens – inte kön eller etnicitet - ska styra vem som får jobb

Den som tror att man kommer åt diskriminering genom att erbjuda någon jobb baserat på kön eller etnicitet – oavsett om hen har rätt kompetens eller inte – gör mångfalden en otjänst. En genväg blir lätt en senväg.
Ledare • Publicerad 14 juni 2018
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.

Häromdagen slog JO fast att brandchefen i Södertörns brandförsvar gjorde fel när han 2015 sparkade två brandmän som hade uttryckt sig kritiskt till att outbildade fått anställning medan utbildade brandmän fått nej. Brandchefen menade att de två ”inte delade företagets värderingar” och invände mot att de skickat brev till politiker (Mitti 12/6).

Men deras modiga agerande förtjänade snarare en medalj. När de såg att de – som själva hade pluggat i två år för att bli brandmän – skulle göra utryckningar med personer som blott hade genomgått en nio veckors lång utbildning blev de självklart oroliga. Att skälet var att öka mångfalden och få in fler kvinnor och personer med invandrarbakgrund var ingen förmildrande omständighet. ”Mångfald är inte viktigare än kompetens”, kommenterade en av brandmännen.

Justitieombudsmannen gav dem lyckligtvis en hyllning i stället för en reprimand.

”Att en myndighets anställda utanför tjänsten offentligt debatterar verksamhetsfrågor av det aktuella slaget utgör enligt min mening ett gott exempel på vad yttrande- och meddelarfriheten syftar till”, skrev JO Cecilia Renfors i beslutet. Hon var ”mycket kritisk” till brandchefens agerande.

Diskriminering ska bekämpas och det är tyvärr ofta så att arbetsgivare anställer folk som liknar dem själva och kan ha fördomar gentemot dem som är annorlunda, men svaret är då upplysning och medvetandegörande – inte att bortse från meritokratin och sänka kraven på viktiga områden.

Ingen vinner på kvotering eller att folk anställs bara för att de kommer från ett visst land. Risken är stor för den som är beroende av att det sitter kunniga personer i brandbilen som ska släcka en brand. Och för den som blir inkvoterad eller får ett arbete de inte mäktar med kan det slå tillbaka i dålig självkänsla och svaga referenser.

Satsa hellre på att utbilda personer som saknar kompetens. Det är schysstare och säkrare för alla.

Jag tror att du kommer att gilla de här texterna också:

Carolin DahlmanSkicka e-post