Motståndarna mot åldersbedömningar borde skämmas nu

Ledare Artikeln publicerades
Ger inte hundraprocentiga svar, men kommer närmare sanningen.
Foto:Johan Nilsson/TT
Ger inte hundraprocentiga svar, men kommer närmare sanningen.

Läkarna vägrade. Den som ville göra ålderstester kallades rasist. Sen en dag i maj 2017 kom Rättsmedicinalverket med facit. Vem ska reda ut detta nu? Vem ska rodna?

2013 vägrade skånska läkare att medicinskt bestämma ålder på ensamkommande. Lars Almroth, verksamhetschef på barnkliniken på sjukhuset i Kristianstad och ordförande i barnklinikerna i Skånes chefsnätverk, svarade Socialstyrelsen: ”Vi gör det inte. Alla sätt som finns är så osäkra att det vore oetiskt att uttala sig om åldern. Vi vill heller inte medverka i någon form av asylpolitik. På sikt kan man som läkare få dåligt rykte” (Studio Ett 18/9 2013).

2015 uppmanade svenska barnläkarföreningen sina medlemmar att inte längre göra åldersbedömningar åt Migrationsverket.

Samma år kallade Linda Snecker (V) Centerns Staffan Danielsson för rasist för att han talat om vikten av att bestämma ålder. ”Han sprider lögner och mytbildning om ensamkommande flyktingbarn” (Folkbladet 12/8).

  Nu visar det sig att tre av fyra av dem som testats har bedömts som vuxna vid åldersbedömningar från Rättsmedicinalverket, som presenterades på tisdagen (30/5).

  Detta är naturligtvis besvärande. Den som är under 18 år har fått betydligt bättre villkor än andra asylsökande, vilket gör en felaktig bedömning orättvis mot andra asylsökande. Dessutom har det medfört omfattande kostnader. Sverige tog emot cirka 37 500 ensamkommande under 2015-2016 till en kostnad om nästan 22 miljarder kronor.

  Dessutom drabbades kommunerna. I juni 2015 betraktade Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad det som ett akut läge att det kom så många. ”Ekonomiskt blir det tufft för nämnden. Den statliga ersättningen per barn är 1 900 kronor per dygn, men när boende måste sökas utanför den egna verksamheten kan det landa på mellan 3 000 och 4 000 kronor” (27/6 -15).

  Statsbidraget var länge 1 900 kronor per dygn, men förra året aviserade regeringen att man planerade att sänka den till 1 350. Det var ett sunt beslut, men det skapade på kort sikt stort besvär för många kommuner. Socialförvaltningen i Uppsala räknade med att gå back 13 miljoner under 2017. I Ystad sa man upp avtalet med ett boende och fick en stämning på halsen.

  Merete Tillman, socialchef i Kristianstad, sa: ”Det är med stor oro jag ser på förslaget och det blir en kraftig ekonomisk försämring. Kommunerna har byggt upp verksamheter efter de ersättningsnivåer som funnits. Nu blir det en tvär ändring och en ekonomisk smäll” (9/8).

  I september avslöjade tidningen att kommunen hade 15 hyresavtal för så kallade HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Totalt hade man då onödiga kostnader om 12 miljoner de närmaste åren.

  Det är svårt att beskylla beslutsfattarna, för enligt Migrationsverkets prognoser skulle Kristianstads kommun fortsätta att ta emot många, varför man tecknade långa kontrakt. Sen ändrades allt och vips försvann pengar ut i intet.

  Slappheten kring åldersbedömningar har kostat Sverige mycket. Nu sitter skattebetalarna fast i dyra kontrakt och löften. Dagens Nyheter rapporterade i september att Migrationsverket varje dag betalade 2,5 miljoner kronor för oanvända platser på hem för ensamkommande. Det råder brist på socionomer. Sociala problem behöver hanteras; i Uppsala har ett 90-tal fastnat i heroinberoende, vilket leder till kriminalitet och att vissa får vård för upp till 6 000 kronor per dygn. Tilliten till migranter är försvagad. Tilliten till politikerna ska vi inte tala om.

  Vi har varit så snälla. Alldeles för snälla och rädda för att verka främlingsfientliga och onda. Det har lämnat rester att ta hand om.

  På måndagen framkom att gapet mellan utrikes och inrikes födda elever har ökat stadigt sedan slutet av 80-talet, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Ensamkommande är extra mycket i riskzonen för att få sämre resultat. Och ju färre som klarar skolan, desto fler som riskerar arbetslöshet. Hur ska det hanteras? Finansieras?

  Det finns politiker och opinionsbildare som fortsätter verka för att alla som redan har kommit ska få stanna. Senast i helgen krävde Miljöpartiet att samtliga ensamkommande som kom 2015 borde få en ny möjlighet till prövning. Statsminister Stefan Löfven (S) sa snabbt nej, men i mars beslutade regeringen att stoppa utvisningen av ensamkommande som går gymnasiet.

  Kanske kan Rättsmedicinalverkets mätresultat sansa debatten. Motviljan mot testerna har skapat oreda och det är bra att det blir ordning. Vad man än tycker om migration är fakta bättre än mytbildning. ”Vi har aldrig haft i uppgift att åldersbestämma, men vi har sett att en del verkade äldre än det de uppgett”, kommenterade Radovan Javurek (L), ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden.

  Obs!

  Rättsmedicinalverket fick ta emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar. Att delta var frivilligt.

  Detta betyder självklart att inte tre av fyra av samtliga ensamkommande är äldre än de hävdar – men att det sannolikt finns en stor del som är det. Att det inte är hela gruppen är inget skäl till att avstå från att ifrågasätta att åldersbedömningar har varit så tabu fram tills nu.