Nils-Eric Sandberg: Hur många asylsökande klarar Sverige med nuvarande modell?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Arkiv

Asylrätten är viktig. Och Sverige har beviljat fler personer asyl, relativt befolkningen, än något annat land. Men det finns två frågor som varken ställts eller besvarats.

Sverige har undertecknat Genèvekonventionen och FN-konventionen om asyl. Och de konventionerna säger att undertecknarna har skyldighet att ge asyl till personer som flyr eftersom de förföljs för sina politiska eller religiösa åsikter. Men konventionerna säger inte att vi måste ge asyl till människor som vill flytta hit eftersom de inte trivs i sina hemländer. Och, det viktiga: konventionerna säger inte att vi måste garantera livstids försörjning för alla människor som vill flytta hit.

2015 kom cirka 35 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn hit, nästan alla från Afghanistan. Varför kom de hit? Enligt den statistik som den engelska tidskriften The Economist tagit fram så får Afghanistan mer bistånd än alla andra länder.

Jan Tullberg, docent i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har räknat på kostnaderna för invandringen. Det har naturligtvis lett till att han blivit kallad rasist. Han publicerar sina siffror i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk debatt. Och han fann, Ekonomisk debatt 2016/2, att de ensamkommande ynglingarna från Afghanistan kostar vardera drygt 800 000 kr om året. Den genomsnittliga fattigpensionären, som levt i Sverige och arbetat och betalat skatt, får ut cirka 12 procent av detta belopp.

  Är de här proportionerna rimliga?

  Vad är ett välfärdssystem? Enligt en rimlig definition, som Assar Lindbeck formulerat, är det ett ekonomiskt skydd som medborgarna i ett land finansierat för dem som bor och arbetar i landet. Det kan inte utvidgas till att försörja en stor del av hela jordens befolkning. Då faller hela systemet.

  En stor del av dem som kommer hit är inte flyktingar i Genèvekonventionens mening, utan ekonomiska migranter. De flyr från vanskötta länder i Mellanöstern och Afrika. Kongo är mätt i naturtillgångar världens rikaste land. Där bor många av världens fattigaste människor. Inbördeskriget tog 5 miljoner liv.

  Nigeria har 5 procent av jordens oljereserver. Enligt The Economist fick landet nyligen 400 miljarder dollar för sin olja. Av de pengarna fanns inte en skymt av investeringar – inget sjukhus, ingen skola, inte tio kilometer väg. Så de fattiga nigerianerna söker sig till Europa.

  Sverige har 1,2 promille av världens befolkning, 1,2 procent av världens BNP. Hur stor andel av världens befolkning kan vi försörja? Alla, säger miljöpartiet.

  Fakta

  Nils-Eric Sandberg

  är före detta ledarskribent i Dagens Nyheter samt publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen.

  Visa mer...