Nils-Eric Sandberg: Vänstern håller försvarstal

Ledare Artikeln publicerades

Historiens mördare hyllas av de röda.

I staden Reims i Frankrike 1945 den 8 maj kl 2.41 på morgonen undertecknade den tyske generalen Albert Jodl Nazi-Tysklands kapitulationsavtal i närvaro av Dwight Eisenhower. Därmed var andra världskriget i Europa klart. Men inte i svensk debatt.

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg - liksom Jan Guillo - hävdar att Sovjet befriade Europa från nazismen. Hon ursäktar indirekt Stalin och skriver att Hitler var oerhört mycket värre. Däremot jämställer hon Hitler med Churchill - en demokratisk ledare med uppgift att skydda sitt land.

Åsa Linderborg har förklarat sig vara kommunist. Hon har skrivit om hur förtvivlad hon blev när Berlinmuren föll. Linderborg är utnämnd av LO.

  Historikern Robert Conquest försökte, först i sin bok ”Harvests of Sorrow” (Sorgens skördar), beräkna antalet offer för Stalins diktatur. Hans siffror ansågs överdrivna. När den sovjetiska diktaturen fallit sönder och arkiven öppnats visades Conquests siffror vara en underskattning. Enligt ett genomsnitt av hans och historikern R J Rummels beräkningar tog Stalin livet av allra minst 20 miljoner. Vänsterpartiets tidigare partiledare C-H Hermansson hyllade Stalin 1953 som ”mänsklighetens störste välgörare”. Hermansson bemöttes länge med högaktning i vänsterstyrda media, som statstelevisionen.

  Den värste massmördaren var Mao Tsetung. Offren för honom beräknas i de böcker jag gått igenom till 60-70 miljoner. Mao var på sjuttiotalet vänstersekternas mest hyllade idol.

  Enligt Staffan Skotts bok ”Aldrig mer!” svarade kommunisterna för tre fjärdedelar av folkmordens alla offer under 1900-talet.

  Linderborg påstår att Stalin befriade Europa från nazismen. Sovjet bidrog till segern över Tyskland, med mycket amerikansk hjälp. Men resultatet blev inte befrielse utan en diktatur som omfattade halva Europa. Den engelska historikern Anne Applebaum har beskrivit denna våldtäkt i sin bok ”Iron Curtain” – och även tillvaron i de sovjetiska slavlägren i boken ”Gulag”.

  Diskussionen om andra världskrigets orsaker kan inte bortse från Ribbentrop-Molotov-pakten 23 augusti 1939. Den engelske historikern A J P Taylor visar att de två diktaturerna i ett hemligt protokoll gjorde upp om hur de skulle dela upp Östeuropa mellan sig. Enligt Taylor fick Nazi-Tyskland i början av kriget mängder av råvaror från allianspartnern Sovjet. Pakten hyllades entusiastiskt i vänsterns tidning Ny Dag.

  Som en följd av pakten kom vinterkriget mellan Finland och Sovjet 30 november 1939. De svenska kommunisterna förklarade att Sovjet tvingades skydda sig mot de finska generalernas angrepp. En av dem som försvarade Sovjet var Ivar LO Johansson. LO delar årligen ut ett litteraturpris till hans minne. Det får hyllningar i statsradion och på kultursidorna.

  Fakta

  Nils-Eric Sandberg

  är före detta ledarskribent i Dagens Nyheter samt publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen

  Visa mer...