Nils-Eric Sandberg: Världen blir farligare om Trump bryter sönder Nato

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Carolyn Kaster

Blir det fritt fram för Putin om Trump blir president?

Nato – North Atlantic Treaty Organisation – bildades 1949. Det har varit Västeuropas styrkebälte mot Sovjet, tack vare USA.

Vänstern kritiserar kolonialismen – med goda argument – ibland. Men kritiken glömmer att kolonialismen förde västerländsk teknik till Afrika och Indien. Kritiken glömmer alltid den riktigt brutala kolonialismen – Sovjets ockupation av halva Europa efter 1945. Med Churchills ord fällde Stalin ned en järnridå efter 1945. Historikern Anne Applebaum har beskrivit denna ockupation i sin bok ”Iron Curtain” 2012.

Det som räddade Västeuropa från en sovjetisk expansion av järnridån var USA. Stalin kunde inte ta risken av en militär konfrontation med USA – inte då.

  Nu säger Donald Trump att han som president inte vill att Nato ska försvara de baltiska länderna mot ett angrepp från Putin. Han ger därmed Putin ett carte blanche att anfalla Baltikum.

  Alla i de baltiska länderna måste nu be i sina aftonböner om att Hillary Clinton vinner. För de har upplevt mycket av kommunism. Det nationalsocialistiska Tyskland och det socialistiska Sovjet ingick 23 augusti 1939 en pakt i Moskva. De skulle dela upp Östeuropa mellan sig. Så blev det. Sovjet ockuperade de baltiska länderna. Sedan svängde kriget: Tyskland tog över. Och 1945 kom nästa sovjetiska ockupation av de baltiska länderna. Alla med glasögon skickades till slavarbetsläger i Sibirien.

  Baltikum fick ingen hjälp. Tvärtom. Den svenske utrikesministern Sten Andersson sa i TV hösten 1989 att ”Estland är inte ockuperat”. Och statsministern Ingvar Carlsson beskrev i en intervju koloniseringen av Baltikum så här: ”Det var sovjetiska medborgare som kom in där och som … och dom blev en del av Sovjetunionen”. Det var socialdemokratins syn på Sovjets terror mot Baltikum.

  När Trump säger att han som president ska slopa Natos princip om att alla medlemmar ska skydda varandra bryter han sönder Nato, det som varit skyddet för den västeuropeiska demokratin, och därmed principerna om mänskliga rättigheter. Ett värre slag mot demokrati och rättigheter har vi inte sett – än...

  USA har en tradition av protektionism och isolationism. Och Trump vill stoppa frihandelsavtalet mellan USA och EU, TTIP. Därmed kommer han att bromsa tillväxt och inkomster i EU och USA.

  Trump kunde bli presidentkandidat för att det i USA finns ett traditionellt missnöje med Big Government. Det kommer från den amerikanska frihetstraditionen, och Trump har mycket skickligt gjort sig till representant för detta missnöje.

  Han har inte presenterat konsistenta resonemang. Alltså vet ingen hur han kan reagera när nästa internationella kris kommer. Det skapar osäkerhet. Allas gardering mot denna osäkerhet ökar osäkerheten.

  Han är en tosing. Tyvärr är han en smart tosing. Och en smart sådan kan vara värre än en dum.

  Fakta

  Nils-Eric Sandberg

  är före detta ledarskribent i Dagens Nyheter samt publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen.

  Visa mer...