Annons

Patrik Oksanen: Patrik Oksanen: Ryssland fortsätter att rusta för storkrig i Europa

Den ryska militärövningen Zapad, som betyder väst, hålls vart fjärde år. Årets exercis äger nu rum i Ryssland och Belarus och är den största på 40 år i Europa.
Patrik OksanenSkicka e-post
Ledare – gästkrönika • Publicerad 18 september 2021
Patrik Oksanen
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rysslands diktator Vladimir Putin besöker Zapad-21 som nu pågår.
Rysslands diktator Vladimir Putin besöker Zapad-21 som nu pågår.Foto: Sergei Savostyanov

Det pågår en intensiv övningsverksamhet i Östersjön och dess närhet. På den ryska sidan är det storövningen Zapad där Ryssland tränar storkrig med vad man uppger 200 000 deltagare. I väst pågår flera mindre övningar. Till havs utanför Blekinge och Skåne märks Northern Coasts 2021.

Zapad, som betyder väst, hålls vart fjärde år. Årets övning sker i Ryssland och Belarus och är den största på 40 år i Europa. Storleken kan jämföras med Natos största övning, Trident Juncture 2018, som samlade knappt 40 000 personer. Northern Coast som pågår med Karlskrona som värd har 2 000 deltagare från 13 nationer ombord på ett trettiotal fartyg. Från Sverige deltar fartyg från första ubåtsflottiljen samt tredje respektive fjärde sjöstridsflottiljen. Därtill är Sjöstridsskolan och Marinbasen med för att tillsammans med andra öva luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning och ubåtsoperationer.

Annons

Till skillnad från de ryska övningarna är de västliga transparenta, utlysta i god tid och lätta att följa. Ryssland vill inte ha insyn och delar upp övningsverksamheten i mindre delar för att kringgå OSSE:s regelverk som ger möjligheten för utländska observatörer att följa vad som sker på plats.

Zapad-21 sker dessutom i en allt mer ansträngd säkerhetspolitisk orostid. Ryssland gjorde i våras stora truppsammandragningar runt Ukraina, och har lämnat kvar materiel, vilket gör att en offensiv snabbt kan genomföras. Regimen i Belarus har det senaste året brutalt slagit ned oppositionen med rysk hjälp. De västliga sanktionerna mot Aleksandr Lukasjenkos styre har mötts med cyniskt hybridkrig där Minsk lurar människor på flykt till gränsövergångar mot Litauen, Polen och Lettland och försöker trycka över en flyktingvåg i syfte att försvaga och splittra väst. Detta sker med Rysslands goda minne. Ryssland har länge drivit på att integrera Belarus med Ryska Federationen och det får anses som sannolikt att vi efter Zapad kommer att få se större permanent rysk närvaro i Belarus.

Samtidigt finns det en risk att när övningen väl är genomförd så kommer det att finnas trupper som kan användas för nya militära vågspel. Det betyder inte att det kommer att ske, men när man riskanalyserar är förmåga en faktor att beakta.

”Det handlar med andra ord om en förmåga att kunna igångsätta ett anfall mot väst där möjligheterna för försvararen att vidta motåtgärder ska vara så små som möjligt.”

Det skulle kunna handla om ännu ett angrepp mot Ukraina eller vara ett sätt att säkerställa en annektering av Belarus – eller båda samtidigt. Belarusiska gränsmyndigheters påstående i veckan om att Ukraina skjutit över gränsen för tankarna till klassiska provokationer som när Sovjetunionen besköt sig själva vid Mainila 1939, skyllde på Finland, och använde det som förevändning för Vinterkriget. Gränsincidenten ska dock snarare ses som en del i informationskriget och skapandet av nya normalbilder.

En annan risk är att Ryssland vill testa västlig sammanhållning och förmåga i någon form. Och om så sker finns risk för incidenter när det blir trångt på och ovanför Östersjön, som sedan i sin tur kan leda till upptrappningar.

Ryssland övar under Zapad snabba framryckningar där man döljer att trupperna skickas iväg. Landstigningsföretag som utgår från St Petersburg och Kaliningrad, tillsammans med luftlandsättningstrupper och elektronisk krigföring övas. Det handlar med andra ord om en förmåga att kunna igångsätta ett anfall mot väst där möjligheterna för försvararen att vidta motåtgärder ska vara så små som möjligt. Men framför allt övas förmågan att leda stora förband under ett storkrig.

Av säkerhetsskäl har flera länder höjt garden. Sverige har genomfört beredskapskontroll i södra delarna av landet och gjort beredskapshöjning genom att skicka förstärkningar till Gotland. Övningen i Stockholms skärgård där amerikanska marinkåren deltar med svenska amfibieförband kan liksom Northern Coast ses som signaler som ska motverka äventyrliga tankar i Kreml. Ungefär som när du låser dörren när du går hemifrån. Inte för att du är rädd eller förväntar dig att det ska ske ett inbrott, utan bara för att det vore oklokt att skapa ett tillfälle för någon att gå in.

Zapad-21 är också ett sätt att kommunicera. Ryssland går till val på söndag och en historisk stor övning är maktens brutala signalspråk om sin egen storhet och styrka. Eller val och val, som Dagens Nyheters och Hufvudstadsbladets Rysslandskorrespondent Anna-Lena Lauren konstaterar så är det inte något val. Det är manipulation och uppvisning: ”Auktoritära regimer ordnar inte val, vad det handlar om är att testa guvernörernas lojalitet”.

Det här styrkesignalspråket används också för att påverka grannländerna. Skapa rädsla och bryta ned motståndskraft för att kunna få politiska fördelar. Ryssland gjorde under Sovjettiden doktrin av Maskirovka, döljandets och vilseledandets konstart, tillsammans med reflexiv kontroll. Det är med de glasögonen vi behöver förstå olika motsägelsefulla signaler om Zapad.

Den viktigaste insikten är dock att Ryssland fortsätter att rusta för ett storkrig i Europa och att gapet mellan den ryska förmågan och vår egen svenska, trots försvarsbeslutet, fortsätter att öka. Det borde skapa oro som sträcker sig längre än de kommande veckorna.

Patrik Oksanen är fristående krönikör på ledarsidan, senior fellow på tankesmedjan Fri värld och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Annons
Annons
Annons
Annons