Pratforum skapar inte trygghet

Näringslivet känner oro över brottslighet, vilket kommunens näringslivschef vill lösa med diskussion och kommunikation. Men hellre fler poliser än fler möten.
Ledare • Publicerad 25 september 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Foto: Johan Nilsson/TT

Kristianstad ligger nästan i botten bland Sveriges kommuner vad gäller företagens upplevelse av hur de påverkas av brottslighet och otrygghet. Det framgick när Svenskt Näringslivs årliga ranking presenterades i veckan.

”Med ett sånt resultat måste det tas på allvar”, kommenterade Pierre Månsson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.

”Det är något vi behöver jobba vidare med”, sa näringslivschef Tina Gunnarsson.

”Det är allvarligt och att vi måste ta det på allvar”, sa Radovan Javurek (L), ordförande i arbete och välfärdsnämnden.

Men trots att både Månsson, Javurek och kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) sa sig vara förvånade borde de usla siffrorna inte ha kommit som någon överraskning. De presenterades faktiskt på ett möte för politiker, polis och säkerhetsansvariga redan 5 juni. Javurek satt ordförande så han borde ha hört. Johansson var adjungerad.

Kanske lystrade de inte eller agerade på informationen då siffrorna ansågs helt normala. I mötesprotokollet skrevs in att det ”ligger som rikssnittet” att 43 procent av företagarna svarat att de ”påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet” ”. Men det var helt fel. Snittet i hela Sverige var nämligen 26 procent.

”Det är en alarmklocka”, sa Javurek i veckan. Men klockan har ringt i flera månader.

Kanske ville han inte höra? Det var oroväckande att han till tidningen sa att han inte riktigt trodde att undersökningsresultatet var ”i paritet med den faktiska utsattheten” även om han tyckte att det var ”allvarligt att man har en upplevelse”.

En upplevelse alltså? Det lät på honom som om företagarna var brottslighetshypokondriker som inbillade sig.

Enligt Javurek oroade sig folk i allmänhet också mest för mopedåkning i villaområden, trots att Trygghetsmätningen som kom i december visade att oron var lika stor eller större för inbrott (53 procent), att bli misshandlad (34) eller vara ute ensam en sen kväll (32). Medborgarna oroade sig för att bilar kör för fort (56) och bara 32 procent såg buskörning med moped som ett orosmoln.

Vill han förminska problemen?

De åtgärder som nu hastas fram tycks dessvärre också (som en konsekvens?) generande tandlösa.

Gunnarsson menade att det var solklart att bottenresultatet berodde på att det ”inte fanns några tydliga forum att kanalisera de här frågorna”. Lösningen därmed var ett forum för prat, ”där företagare kan diskutera de här frågorna och att vi i kommunen lyssnar in.”

Men redan idag finns drog- och brottsförebyggande rådets möten där räddningstjänsten, kommunen, polisen, ABK, regionen med flera träffas 4-6 gånger om året för att prata om olika ordningsproblem. Fokus ligger på unga och narkotika, så näringslivets problem hanteras inte, men vid senaste mötet var Handelsstadens Charlotte Svärd närvarande, så de är inga främlingar och borde kunna prata med varandra.

Polisen och kommunen har tagit fram ett medborgarlöfte inför året, något som kom till ”utifrån diskussioner och synpunkter som kommit fram i medborgardialoger, samverkansmöten och trygghetsundersökningar”. Det vill säga: det har pratats.

Dessutom stod det i löftet att man ska fortsätta med medborgardialoger samt ha veckomöten för att ta fram en gemensam lägesbild om otrygghet, ordningsstörningar och brott. På mötena deltar nu kommunen, polisen, säkerhets- och krisberedskapssamordnare och drog- och brottsförebyggande samordnaren. Man kommer även att ta in kunskap från ”föreningar, ungdomsrådet, civilsamhället, integrationsrådet och interreligiösa rådet.”

I gruppen verkar inte näringslivet finnas med, men Johansson (M) berättade att kommunen ”bjudit in företag i flera olika sammanhang och haft möten med både krögare och fastighetsägare” samt gjort företagsbesök. Så möten rådet det alltså inte brist på.

Makthavarna tycks även vara medvetna om ordningsproblemen utan att behöva prata mer om detta i fler möten. Man har förbättrat belysningen, röjt i buskage, satt upp bevakningskameror och sett till att fältarbetare rör sig ute på kvällarna. Två områdespoliser har satts in och ordningsvakter anlitas. Gott så!

Företagare i city vittnar om att de har märkt positiva förändringar, även om flera av dem jag pratade med i veckan fortfarande efterlyste fler synliga poliser, fler kameror och åtgärder på nationellt plan, vilket kan lobbas fram från lokala röster.

Byggföretagen talade om att det handlar om att exempelvis förstärka tullen eller bekämpa ekonomisk brottslighet via samverkan med bland andra Skatteverket, Ekobrott och Polisen. Handeln, som drabbas hårt av snatterier, har äntligen fått regeringen att gå vidare med förslag om tillträdesförbud för dem som notoriskt stjäl eller trakasserar personal.

Tyvärr är brottslighet mot företag är ett reellt problem som behöver åtgärdas på flera nivåer.

I en rapport från Svenskt Näringsliv uppgav sex av tio företag att de har utsatts för brott – de vanligaste var stöld, skadegörelse och inbrott. De direkta kostnaderna som konsekvens överstiger 40 miljarder per år. Om utgifter för brottspreventiva åtgärder, försäkringskostnader, IT-kostnader och uteblivna investeringar och immaterialrättsliga brott hamnar summan på 100 miljoner kronor.

Oavsett om Kristianstad förtjänar en 280:e-plats eller inte finns stort värde i att acceptera verkligheten som den ser ut och jobba hårt för att skapa trygghet.

Det är politikers kärnuppgift att göra så– inte att prata om att de ska göra så på ännu ett möte.

.

.

Artiklar och källor:

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/naringslivsprofil-kritisk-mot-kommunens-foretagsklimat-313e1af2

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/stor-otrygghet-bland-kristianstads-foretagare-1e65ae59

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/javurek-det-har-ar-en-alarmklocka-9b3ae62c

https://www.foretagsklimat.se/files/resultat-2020/Kristianstads%20kommun.pdf

Carolin DahlmanSkicka e-post
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.