Regeringen bör värna flyget

Coronakrisen har fått flygmarknaden att kollapsa. Nu krävs politiska åtgärder för att värna goda flygförbindelser inom landet och till övriga världen.
Ledare • Publicerad 7 maj 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Foto: Johan Nilsson/TT

Just nu flyger SAS ett begränsat svenskt inrikesnät med ett enda flygplan. Flygbolaget BRA har stoppat all trafik och befinner sig i företagsrekonstruktion. Norwegian undvek häromdagen konkurs efter en uppgörelse med bolagets fordringsägare, men räknar inte med att återuppta någon trafik förrän tidigast en bit in på nästa år. Det statliga flygplatsbolaget Swedavia rapporterar att man tappat 97 procent av trafiken, och flygplatser som Bromma och Ronneby står helt utan kommersiell flygtrafik.

Ingen bransch har drabbats lika hårt av coronakrisen som flyget. I princip har den internationella flygmarknaden imploderat. Flygbolagen beräknas i år förlora 314 miljarder dollar i passargerarintäkter, det är mer än tre gånger så mycket som de sammanlagda tappen i samband med 11 september, Sarssmittan, askmolnskrisen och finanskrisen.

Konsekvenserna av krisen för flyget var temat på ett digitalt seminarium som Stockholms Handelskammare nyligen arrangerade (4/5). Kortsiktigt handlar det om en kollaps för svensk besöksnäring. Enbart under perioden från mars till slutet av juni innebär frånvaron av utländska turister 36 miljarder kronor i utebliven konsumtion.

Men långsiktigt handlar det även om det svenska näringslivets konkurrenskraft. Svenska företag är beroende av goda förbindelser inom landet och vidare ut i världen. Givet att Sverige ligger där det ligger och är glest befolkat, går inte flyget att tänka bort ur den kalkylen. Hur den svenska regeringen hanterar krisen för flyget är därför av stor betydelse. Förmår man inte värna den infrastruktur som flyget utgör, både i form av flygplatser och långsiktiga och seriösa flygbolag, är risken för skador på svensk ekonomi betydande.

Transportföretagens flygexpert Fredrik Kämpfe konstaterar därför att regeringen behöver göra det tydligt att flyget behövs. Därför är Trafikverkets utökade upphandlingar av flygtrafik en viktig åtgärd för att värna infrastrukturen. Samtidigt är det märkligt att platser i södra Sverige, som Ronneby, Kalmar, Halmstad och Ängelholm som alla saknar effektiva tågförbindelser till Stockholm, exkluderats från upphandlingen. Det ligger nära till hands att misstänka att Miljöpartiets drömmar om förbud mot inrikesflyg söder om Sundsvall spökar i bakgrunden.

Att staten tar sitt ägaransvar i SAS är i detta läge en självklarhet. Samtidigt bör även exportindustrin överväga att ta ett ökat ägaransvar i bolaget. Andra åtgärder som kan behövas är statliga ägartillskott till Swedavia för att slå vakt om flygplatsinfrastrukturen samt att även låta flygbolaget BRA, som är avgörande för många mindre städers flygförbindelser, ingå i de stödåtgärder som nu finns för näringslivet, men som bolaget inte kan ta del av under sin rekonstruktion.

Att det kommer att ta lång tid innan resandet i världen återvänder till samma nivåer som innan coronakrisen är alla överens om. Det gör regionala samarbeten än viktigare – att hitta gemensamma regler för hur EU:s inre marknad återigen kan öppnas upp för resande bör därför prioriteras.

För det är hög tid att återigen kunna säga “hjulen upp”.

Svend Dahl