Sänk skatten för Sveriges bönders skull

De senaste veckorna har vi fått läsa rubriker om nattliga höbalsstölder, svin som skänks bort och grisar som nödslaktats. Sveriges bönder är förtvivlade. På kort sikt kan politikerna kalla på EU eller sätta in snabba hjälpinsatser för att hjälpa dem, men på lång sikt behövs bättre villkor.
Ledare • Publicerad 18 juli 2018
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Om de inte pressar företagen kommer de att klara sig bätte.
Om de inte pressar företagen kommer de att klara sig bätte.Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är dyrt att vara bonde i Sverige. Som för alla företagare är skatterna höga och ansvaret för anställda omfattande. ”Det är ju så dyrt att anställa så det är bäst att låta bli”, menade en läsare, och det är inte första gången jag hör såna kommentarer. Regeringen fortsätter även att lägga bördor på näringslivet, både i form av skatter och administration.

Vad gäller bönderna handlar det till exempel om att man betalar mer än dubbelt så hög dieselskatt som konkurrenterna i andra EU-länder, och den har höjts under de rödgrönas tid vid makten. Sverige och Danmark är också ensamma i EU om att ha skatt på växtskyddsmedel.

En rapport från SLU som kom förra året visade att antalet lagkrav som berör lantbruket hade ökat med 120 procent de senaste tio åren. Samtidigt finns också krav på dokumentation och rapportering. Ett lantbruksföretag kan i dag behöva föra 22 olika journaler och söka 36 olika tillstånd eller anmälningar. En del tvingas lägga två dagar i veckan på pappersjobb.

Våra svenska bönder behöver bli konkurrenskraftiga för att fler ska välja det dyrare köttet i butik – ett kött som är dyrt på grund av låg antibiotikaanvändning och bättre djurskydd, det vill säga saker som vi beslutat om gemensamt i riksdagen.

Jag föreslår inte att man ska rucka på grisarnas rätt att få bo drägligt, men nog kan politikerna underlätta genom att sänka skadliga skatter. Om bönderna får bättre villkor kommer de att bli motståndskraftigare mot kriser framöver.

I nuet kan vi be EU hjälpa till. Svenskarna betalar nästan 183 euro per person och år mer än vad som kommer tillbaka till landet i form av stöd. Visserligen tycks svenska politiker vara bäst i klassen på att kravlöst skänka bort våra pengar, men nu behöver de bli kaxigare. Det är tid att få någon mer krona från den 500 miljarder kronor stora jordbruksstödsbudgeten.

Lokala politiker kan självklart också göra en insats. Centern uppmanade på måndagen det rödgröna styret i Region Skåne att kalla in ett extrainsatt regionstyrelsesammanträde för att diskutera krisen och komma med eventuella lösningar som exempelvis att bidra med foder.

Men tillfälliga lösningar är tillfälliga, och när nästa rubrikskörd kommer behöver bönderna stå starkare. Sänk skatten. Förenkla administrationen. Det är inte svårare än så.

Carolin talar om detta i Nyhetsmorgon:

Carolin DahlmanSkicka e-post