Annons

Johan Hammarqvist: Sätt stopp för fler generella elstöd

Höga elpriser skapar problem för hushåll och företag. Det är dock inte rimligt att fortsätta med generella stödpaket.
Johan HammarqvistSkicka e-post
Ledare • Publicerad 5 februari 2023 • Uppdaterad 6 februari 2023
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Staten kan inte vara stötdämpare i alla lägen .Foto: Janerik Henriksson/TT

De höga elpriserna är ett gissel för hushåll såväl som företag. Om detta råder det inget tvivel. Att elräkningarna gräver djupa hål i plånböckerna råder det heller inget tvivel om. På samma sätt råder det inget tvivel om att politikerna har tävlat om att vinna väljarnas gunst genom att erbjuda olika former av ekonomisk kompensation för att möta de höga elpriserna.

Att vilja kompensera människor och företag för höga priser må vara vällovligt, men är också behäftat med en mängd problem. Problem som handlar om alltifrån kompensationens utformning och storlek till rättviseaspekter. Därtill kan tilläggas att det också ger upphov till frågor om vilka andra höga priser i samhället politiken ska kompensera. Varför ersätts människor för höga elpriser men inte för stigande matpriser till exempel?

Annons

Under förra vintern och inför valet i höstas lovade politikerna en hel rad saker. Och som vanligt kan de partier som är i opposition lova mest, medan de partier som sitter på makten har en verklighet att förhålla sig till. Det är lätt att konstatera att Ulf Kristersson (M) lovade mer än han har kunnat hålla i regeringsställning och att Socialdemokraterna nu tycks lova mer än de levererade när de hade makten.

Såväl den förra regeringen som den nuvarande har beslutat om elstöd i olika omfattning och med olika utformning. Allt med hänvisning till för Sverige elpriser på höga nivåer. Bekvämt nog har politikerna valt att plocka pengarna från de flaskhalsavgifter som Svenska Kraftnät får in istället för att ta det från statskassan. Genom denna utformning sitter statskassan orörd vid utbetalningarna trots att de höga elpriserna inneburit ökade skatteintäkter för staten.

”Det är dags att deklarera att fler generella elstöd inte är aktuella.”

Enligt prognoserna kommer elpriserna i det korta perspektivet i alla fall fortsatt att vara relativt höga. Elhandelsbolaget Bixia pekar i sin senaste prognos på höga och volatila priser under de kommande två åren. Med denna information på handen är det fullt rimligt att fråga sig om partierna ska fortsätta utlova elstöd eller om det ska bli ett stopp för dessa utbetalningar.

Med all respekt för att elkostnaderna är en tung börda att bära måste politiken nu vara tydlig med hur man resonerar kring framtiden. Det är dags att deklarera att fler generella elstöd inte är aktuella så att hushåll och företag – vars kompensation är en illa hanterad följetong – vet vad som gäller och kan planera utifrån detta.

Tyvärr är det svårt för politikerna att stå pall när det trummas igång krav på kompensation så det finns mycket som talar för att de beslutade elstöden inte kommer att vara de sista. Ju fler stödpaket som politikerna beslutar om desto svårare kommer det vara att sätta stopp i framtiden.

Det går inte att kontinuerligt komma med olika stödpaket med dålig träffsäkerhet. Det är inte ett klokt nyttjande av resurserna. Ska staten gå in med olika typer av stöd är det långt mycket rimligare att stödet går till dem som behöver det bäst och inte till alla, fattig som rik.

Annons
Annons
Annons
Annons