Annons

Se inte genom fingrarna med trimmade epor

A-traktorer gör ungdomars värld större, men det måste kunna ske på ett säkert sätt.
Ledare • Publicerad 13 juni 2023
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Antalet A-traktorer på svenska vägar nästan fördubblades mellan 2019 och 2021.
Antalet A-traktorer på svenska vägar nästan fördubblades mellan 2019 och 2021.Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Från och med augusti gäller skärpta regler för A-traktorer. Den karaktäristiska orangea och röda triangeln som pryder de långsamtgående fordonen, som i folkmun brukar kallas Epa-traktorer, har blivit en vanligare syn på svenska vägar.

Det har tyvärr lett till ett ökat antal olyckor. Mellan 2019 och 2021 nästan fördubblades antalet olyckor med A-traktorer, enligt siffror från Transportstyrelsen.

Annons

Samtidigt är det värt att notera att antalet A-traktorer under samma period sköt i höjden och nästan fördubblades, från 25 000 till omkring 43 000 registrerade fordon. Sannolikt på grund av förändrade regelverk som gjorde det lättare att bygga om bilar till A-traktorer, för att förkorta handläggningstider efter att antalet ansökningar om att bygga om personbilar till A-traktorer sköt i höjden.

Det är lovvärt att vilja undvika personskador, och varje dödsfall som sker på vägarna är en tragedi. Samtidigt så behöver den skrämmande statistiken sättas i perspektiv. Trots fördubblingen handlar det fortfarande om omkring 250 skadade om året, en liten andel av alla unga som kör eller åker A-traktor.

Med det sagt så framstår de ändringar som regeringen nu beslutat om vara vettiga. Så vettiga att det låter märkligt att det inte redan är vad som gäller. Bälteskrav ska införas, och ett krav på att den som färdas i en epa ska sitta på en plats avsedd för passagerare. Trots att en epa i regel har två eller tre platser inklusive förarplatsen, eftersom baksätet inte får användas, är det vanligt att det är vanligt att skjutsa fler än så och låta passagerare dela säte.

”Men så är ju tonåringar inte kända för sitt konsekvenstänk”

Att använda bälte och inte åka fler i ett fordon än vad som är avsett borde vara grundläggande trafikvett även utan att det är formella regler – men så är ju tonåringar inte kända för sitt konsekvenstänk.

En maxgräns på 30 kilometer i timmen för hur fort man får köra en A-traktor ska också införas. Något märkligt, med tanke på att en A-traktor per definition inte ska gå att köra snabbare än så. Trimning är ett stort problem, men en A-traktor som går i höga hastigheter är inte en A-traktor utan en personbil – och en sådan får en ungdom med enbart mopedkörkort inte köra. Problemet är inte brist på regler, utan att reglerna inte efterföljs i praktiken.

Dessutom är frågan om hastighetsgränsen inte borde vara högre. Inte minst för att harmonisera regelverk för olika fordonstyper. Mopeder och mopedbilar får unga framföra i en hastighet på 45 kilometer i timmen, trots att det enda som står mellan föraren och mötande trafik är en hjälm respektive ett plastskal – båda innebär ett sämre skydd om olyckan är framme än en ombyggd personbil. Ändå är det eporna som demoniseras, kanske för att de förutom att vara farliga för ungdomar är ett störningsmoment för vanliga bilförare.

A-traktorer leder inte bara till olyckor, utan även till att ungdomar blir friare och deras värld större. Det behöver kunna ske på ett säkert sätt och regeringens nya regler hjälper mer än de stjälper – men kommer att bli verkningslösa utan tillsyn som gör att de efterföljs. Det är inte bara ett ansvar för det offentliga, utan för föräldrar och andra vuxna som inte kan se mellan fingrarna på trimning och brutna trafikregler.

Mimmie Björnsdotter GrönkvistSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons