GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Petter Birgersson: Skåne är mobbat av Stockholm

Det går inte att tala om utanförskap och att få människor i arbete utan att först tänka efter hur jobben ska skapas. Skåne behöver bättre förutsättningar för etableringar av alla sorters företag.
Petter BirgerssonSkicka e-post
Ledare • Publicerad 13 november 2021
Petter Birgersson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska etikett är liberal.
Behöver kraft.
Behöver kraft.
Foto: Johan Nilsson/TT

När nya batterifabriker startas i Sverige är Skåne knappast med i diskussionerna om etableringsorter. Northvolt bygger en fabrik i ett omtalat storprojekt i Skellefteå i Västerbotten. En fråga för det bolaget och andra som etablerar sig i norr är dock hur man ska få tag på arbetskraft. Det talas från riksdag och regering i Stockholm om utökade flyttbidrag, avskrivna studieskulder och andra konstruktioner för att få människor att flytta till de nya jobben i norra Sverige.

Nästa Northvoltfabrik är också i planeringsstadiet. Den är tänkt att försörja Volvo Cars med batterier när det bolaget ställer om sin produktion till elbilar. Förutom klassisk Volvomark som Göteborg och Skövde diskuteras Norrköping, Gävle och Sundsvall som alternativ. Skåne finns inte med på investerarnas listor. Det trots att tillgången på arbetskraft är hög här.

Befolkningstillväxten i Skåne de senaste decennierna har främst drivits av invandring, därefter inflyttning från andra län. Migrationspolitiken har varit centralt beslutad och redan Ilmar Reepalu (S) ifrågasatte på sin tid möjligheten att välja egen boendeplats och behålla bidrag, ebo, vilket drev på inflyttningen till Malmö. Då duger det inte att komma undan med att man sedan skickar statsbidrag till Malmö.

Den skånska befolkningstillväxten har inte kunnat kopplas till samma utveckling vad gäller arbeten. Skåne ligger lågt när det gäller skattekraft och sysselsättningsgrad. När det gäller arbetslöshet ligger Skåne på nivåer med län som Gävleborg och Sörmland, men långt över storstadslän som Stockholm och Västra Götaland.

”Tittar man på siffran över hur stor andel av befolkningen mellan 16 och 64 år som förvärvsarbetar ligger Skåne lägst av samtliga län.”

Tittar man på siffran över hur stor andel av befolkningen mellan 16 och 64 år som förvärvsarbetar ligger Skåne lägst av samtliga län. Det gäller även om man räknar bort studenter. Enligt Svenskt Näringsliv är tre av tio skåningar – 30 procent –i arbetsför ålder inte självförsörjande. Inget annat län har en så hög siffra. De flesta län ligger nära riksgenomsnittet på 25 procent som inte är självförsörjande enligt arbetsgivarorganisationens definition. För att klassas som självförsörjande gäller att en person har en bruttolön på över 186 000 kronor per år eller klassas som företagare.

Inom Skåne är de geografiska skillnaderna tydliga och följer väntade mönster. Lomma ligger i särklass högst med 83 procent självförsörjande, följt av andra kranskommuner till Malmö/Lund. Ystad hamnar snäppet under tillsammans med Ängelholm och Höganäs.

I botten återfinns Malmö med drygt 63 procents självförsörjning. Grannen Burlöv och nordskånska Perstorp ligger lika lågt, men är små i sammanhanget. Det gör i faktiska tal 69 000 vuxna, icke studerande Malmöbor i arbetsför ålder som inte når upp till 186 000 kronor om året i arbetsinkomst. Drygt 120 000 Malmöbor når upp över den summan.

Det berättar en del om segregation och de problem som Malmö brottas med sedan länge. Det säger något om drivkraften att bosätta sig i grannkommunerna för den som är etablerad och har god arbetsinkomst. Den utflyttningen har varit mycket stor under många år. Det sker samtidigt som den skånska jobbtillväxten i hög grad finns just i Malmö och Lund. Här finns mängder av fantastiska företag, både etablerade och sådana som väntar på att slå igenom. En del av dem byggda på avancerad forskning och utveckling inom medicin och teknik.

Men den jobbtillväxten har inte räckt till och kommer inte att räcka till, inte för Malmö och inte för Skåne. Skåne har i jämförelse med andra län en liten andel industrijobb. Stockholm har ännu mindre andel industriarbeten, men där kompenseras det med en väldigt hög andel jobb i privat tjänstesektor, delvis drivet av att huvudstaden har mycket gratis i form av alla centrala myndigheter. Västra Götaland, med Göteborg, är den storstadsregion som kombinerar stor privat tjänstesektor med industriarbeten.

Skåne kan på det viset ha sämre förutsättningar än andra att klara av integrationen och bryta segregationen. Vi vet sedan tidigare att skillnaderna är enorma mellan inrikes födda och utrikes födda när det kommer till att ha arbete. Fler industriarbeten hade underlättat för att få fler i jobb som inte kräver högskoleexamen.

”Skåne behöver mopsa upp sig och kräva mer av beslutsfattarna i Stockholm. Ström vore en bra början.”

Det kan förstås hävdas att industrijobben är på väg bort, att detta är en del av omställningen till tjänstemannasamhället. Men i tider när det talas om återindustrialisering, där den gröna omställningen är en viktig del och där en möjlig trend anas i att delar av produktion tas hem från Asien, så vore det märkligt och dåligt om inte Skåne fick en större del av kakan. Inte minst då det finns gott om potentiell arbetskraft här, som inte behöver flytta för att ta jobben.

Tyvärr talar en del saker emot Skåne. Södra Sverige har drabbats på ett annat sätt än norra Sverige av gångna decenniers tokiga energipolitiska beslut, som gett mycket varierande elpriser och tidvis mycket höga sådana i Skåne. Det har också inneburit svårigheter för industrier som faktiskt vill bygga ut här i söder att garanteras nödvändig elförsörjning. Det i kombination med ett nymornat intresse för Sverige utanför Stockholm som mer handlar om andra delar av landet än Skåne. En tätbefolkad landsdel med stora bekymmer som lämnas att klara sig på egen hand: ”De fick ju Öresundsbron”.

Om den centralstyrda politiken hade gett bättre förutsättningar för företag att etablera sig där människor faktiskt bor så hade Skåne haft ljusare förutsättningar när det gäller de nya jobben. Skåne behöver mopsa upp sig och kräva mer av beslutsfattarna i Stockholm. Ström vore en bra början.

Petter Birgersson är ledarskribent

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.