Annons

Slopa de långa loven – för barnens skull

Sveriges alla elever skulle vinna på att ett treterminssystem införs.
Ledare • Publicerad 3 februari 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Sommarlovet som vi känner det kan vara på väg att slopas – åtminstone i Malmö. Kommunen har utrett att på försök införa ett treterminssystem och ärendet prövas nu av regeringen, eftersom undantag från skollagen krävs (Sydsvenskan 22/1). Men oavsett utgång borde initiativet inspirera. Svensk skola i stort skulle vinna på ett kortat sommarlov.

Det tio veckor långa svenska sommarlovet sticker ut. I närliggande europeiska länder som Danmark, Tyskland och England är lovet bara sex veckor. Även om vi svenskar vant oss vid vår väl tilltagna skolledighet borde den inte ses som något av naturen givet.

Annons

I själva verket innebär dagens system ett onaturligt avbrott i skolornas pedagogiska arbete. När vi håller på att lära oss något nytt är rutiner och kontinuitet avgörande – inte minst i ung ålder. Men ändå inträffar år efter år ett abrupt avbrott i lärandeprocessen just i de åldrar där förmågan att ta till sig ny kunskap är som störst. Detta är problem kommer vi åt om de lediga dagarna sprids ut mer jämnt över läsåret.

Visserligen kan sommarlovets frihet utnyttjas till förkovran på egen hand. Lektioner kan ersättas av frivillig bokläsning. Engelskundervisningen kan bytas ut mot praktisk träning utomlands. Sådana teoretiska möjligheter lär dock vara en klen tröst för elever som kommer från studieovana hem och föräldrar som har det dåligt ställt ekonomiskt. På det sättet kan det långa sommaruppehållet, helt i onödan, alltså i praktiken bidra till att befästa den ojämlikhet skolan har som mål att motverka. Till det kommer att tröskeln för att åter sätta sig in i skolvardagen blir som störst för de elever som redan har låg studiemotivation.

Självklart skulle inte införandet av ett treterminssystem ensamt lösa problemen i svensk skola. Men som L-ledaren Nyamko Sabuni konstaterar i en intervju är det likväl en viktig reform bland flera, inte minst för att ge bättre chanser för barn i utanförskapsområden (Lärarnas Tidning 29/1).

Långledigheten försvårar kunskapsinhämtningen och det är elever med sämre förutsättningar som riskerar att drabbas hårdast. Om vi kan förändra detta vore det i sammanhanget ingen stor sak med något färre timmar i solen.

Max EskilssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons