Carolin Dahlman: Tro inte att det offentliga är en garant för att dina pengar används väl

Myndigheternas inköp av konsulttjänster görs med bristfällig kontroll. Offentlig vård drivs ofta med underskott som skattebetalarna sedan tvingas täcka upp. Ja, den som tror att skattepengarna går till rätt saker och används med förnuft om de hanteras av folkvalda och deras tjänstemän tror tyvärr fel.
Carolin DahlmanSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 28 juni 2018
Carolin Dahlman
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Foto: isabell Höjman/TT

I en färsk rapport från Svenskt Näringsliv framkommer att den offentligt drivna primärvården under 2015 gick med 421 miljoner kronor i förlust. De offentligt drivna sjukhusen (som har öppet redovisat siffrorna) gjorde förlust med 1,02 miljarder kronor.

Och i en granskning av hur myndigheter köper konsulttjänster som kom på torsdagen skrev Riksrevisionen att ”risken är stor att inköpen blir ineffektiva och att de inte hushållar med statens resurser” (28/6). Granskningen visar att ”det finns en risk att beslut om att använda konsulter inte alltid sker utifrån en behovsanalys och att myndigheterna som en konsekvens av detta tar in konsulter med oklart syfte utan att ha förvissat sig om att det är det mest effektiva sättet att åstadkomma det man önskar”. ”Myndigheternas inköpsarbete saknar ofta tydlig struktur, samordning och ett helhetsperspektiv.”

Man vill bara sucka. Hur många sådana här exempel ska vi få läsa om innan de som jobbar åt oss börjar skärpa sig? Det känns ibland som att säga åt en alkoholist att sluta supa; det brukar vara svårt för drogen styr viljan. På samma sätt känns byråkraternas ständiga slarvighet med våra skattepengar som ett beroende – som att de borde söka medlemskap i Anonyma Skatteslösare eller så.

Eller handlar det om att man låter sig förtrollas av vältaliga säljare? Är det en fråga om korruption? Eller om ängslighet, att man inte tror sig själv kunna göra jobbet och därför i stället lejer ut det på konsulter? Det är oklart varför, men tydligt att de shoppar dyra konsulttimmar utan att riktigt veta vad de håller på med.

Jag menar inte att myndigheter ska sluta köpa konsulttimmar. Nog kan det vara bra att någon med specialkunskap eller erfarenhet från andra branscher tar en titt på ens egen vardag. Det är alltid bra med någon som törs ifrågasätta vad man själv och kollegorna håller på med, för alla vet att det är besvärligt att kritisera sin bordsgranne och därmed skapa dålig stämning på jobbet.

Men tjänsterna måste upphandlas strikt, välgrundat och sedan följas upp. Att det tydligen inte görs, enligt Riksrevisionen, är genant. Läs bara dessa delar från Riksrevisionens rapport:

”Bristen på intern koordination kan leda till att myndighetens behov tappas bort i upphandlingsförfarandet och att myndigheten antingen inte får den kompetens som var tänkt eller inte har kontroll över de konsulttjänster som köps in.”

”Granskningen visar även att myndigheter inte följer upp konsultinsatser under projektens gång i tillräcklig utsträckning samt att det finns en risk att myndigheter inte nyttjar konsulternas kompetens fullt ut.”

”Flera myndigheter saknar policyer och rutiner för att utvärdera konsulters arbete.”

”Redovisningen är inte tillfredsställande när det gäller hur stora kostnader myndigheterna lägger ner på konsulter, vad konsulterna gör, vad de levererar och hur deras närvaro i myndigheter påverkar myndigheters agerande.”

”Statistiken för inköp av konsulttjänster är bristfällig och få studier finns på området.”

Dessutom varnar man för att det finns risk för att konsulterna påverkar beslutsförande, arbetssätt och andra processer. Tänk bara Transportstyrelsen, så förstår du vad det kan betyda.

Suck suck suck. Det låter som att man har överlåtit hushållskassan till en 11-åring.

Så vad behöver göras? Riksrevisionen föreslår att regeringen utreder möjligheterna att ställa krav på myndigheterna att redovisa sina köp. Jag skulle dock mena att det inte alls behöver utredas. Självklart ska köp redovisas, självklart ska krav kunna ställas. De som ansvarar för inköp behöver bli tuffare och mer pålästa.

Vad gäller offentliga sektorn borde det bli ett stopp för att skattebetalarna täpper till hålen. Om de offentliga vårdcentralerna inte kan driva verksamhet för samma summa som de privata får beror det på att pengarna används oförnuftigt. De borde tvingas till att skaffa sig mer ordning.

Det handlar om sunt förnuft och respekt för oss om betalar. Att detta saknas är bedrövligt. Suck suck suck.