Vänsterns ”gratis tandvård” skapar problem – och värre lär det bli

De privata tandläkarna måste för samma peng erbjuda tandvård till barn och unga oavsett vilka behov dessa har. Men eftersom fler idag har omfattande tandproblem kommer många företag att tvingas säga upp avtalen med Region Skåne. Bara på tisdagen fick regionen in två uppsägningar. Hur ska de generösa rödgröna hantera detta? Vem ska laga barnens tänder?
Ledare • Publicerad 30 maj 2018 • Uppdaterad 31 maj 2018
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
De som inte har vuxit upp med svensk sjukvård har ofta större problem. Det kommer att kosta, men tro inte att privata tandläkare är villiga att stå för notan.
De som inte har vuxit upp med svensk sjukvård har ofta större problem. Det kommer att kosta, men tro inte att privata tandläkare är villiga att stå för notan.Foto: INGVAR KARMHED / SvD / TT

Vänsterpartiet jublade när man fick igenom att alla under 23 år från nästa år får ”gratis” tandvård; V brukar ju gilla att dela ut andras pengar. Men nu ser vi konsekvenserna – och de är inte bra för någon.

Tidigare var tandvården helt skattefinansierad fram till 19 års ålder, men nu har gränsen steg för steg höjts och fler har omfattats. Reformen är dyr; 463 miljoner kronor per år kommer den att kosta.

Men frågan är om kalkylen håller med tanke på att många ungas tänder är i uselt skick. Tandläkare vittnar om hur sura och söta drycker leder till frätskador och karies bland barn idag, och bland de nyanlända ser det extra dåligt ut.

En rapport från Socialstyrelsen apropå nyanländas behov av tandvård konstaterade 2016 att ”Det är vanligt förekommande med karies, tandskador samt tandlossnings- och bettfel. Flera landsting uppger att tandstatusen hos berörda grupper liknar situationen i Sverige för 40 år sedan”. Omfattande tobaksbruk och hög sockerkonsumtion ansågs oroväckande, då de kunde öka behovet av tandvård på sikt.

Detta kommer att behöva hanteras. Men hur? Och av vem?

Problemet för de privata tandläkare som tar emot unga är att de får lika mycket (eller lite...) i ersättning oavsett vårdbehov och att de enligt avtalet med regionen inte har rätt att tacka nej till någon som vill bli patient. Vid ett möte 16 maj höjde Hälso- och sjukvårdsnämnden visserligen summan från 1 308 till 1 340 kronor per barn/”ungdom”, men den modesta ökningen tycks mest ha retat upp. 6 har i år sagt upp avtalen på grund av ersättningen, 2 av dem bara på onsdagen. Hela 3 av dessa finns i Kristianstad.

Den standardiserade ersättningsmodellen har fungerat så länge barnen har haft smärre problem, men när unga vuxna ska behandlas för samma peng blir det svårare att få det att gå ihop. I snitt kostar tandvården för nyanlända och kommunplacerade nära 5 000 kronor, meddelar Folktandvården, vilket alltså är cirka 3 500 mer än vad man får tillbaka av regionen. Kostnader för de extra två årskullarna ledde 2017 till ett underskott på 3 miljoner.

”Kostnaderna kan snabbt skena till uppåt 20 000 för oss om det rör sig om rotfyllningar och ersättning av tänder med mera och smällen för det måste kliniken ta”, berättade Caroline Hedenström, moderatpolitiker som jobbar som tandhygienist i Kristianstad.

”Socialdemokraterna verkar inte vara mottagliga för de problem som professionen beskriver. Att samma ersättning som ska täcka åtgärder för några hål under ett barns uppväxt nu också ska täcka omfattande behov av bryggor, proteser och rotfyllningar för vuxna”, skrev hon och andra M-politiker i en debattartikel i Kvällsposten på måndagen (28/5).

Frågan är vilka privata tandläkare som kan ta emot patienter yngre än 23 år framöver. I bland annat Västmanland, Jönköpings, Jämtland-Härjedalen och Kalmar har privata kliniker slutat ta emot barn.

Folktandvården Skåne kommer högst troligt att få ta över patienterna när de privata lämnar, och de lever redan under press. Aktiebolaget ägs visserligen av regionen, men har krav på sig att gå runt ekonomiskt och lär snart också börja knorra och kräva att politikerna – det vill säga skattebetalarna – ska skjuta till mer pengar.

”Vi vill gärna att politikerna gör en rimlig bedömning av vad vården kostar och ger oss rätt och rimlig ersättning”, sa VD Marika Qvist till mig i telefon.

Vänsterns gratisreform har sannerligen lett till stora problem för många och det bästa vore att återgå till den gamla ordningen.

På kort sikt måste dock politikerna hitta nya sätt att betala dem som lagar våra tänder. Enligt en rapport från Privattandläkarna, författad av ekonomie doktor Mattias Lundbäck, ersätts vuxenvården i huvudsak med ett maxpris för varje åtgärd. I vissa landsting justeras ersättningen utifrån genomsnittliga behov i det område där patienten bor och vissa har högkostnadsskydd, men i Skåne finns inga sådana särregler. Lundbäck föreslog en ny modell där hälften är åtgärdsbaserad (Dagens samhälle 14/2). Jag skulle säga: varför inte allt?

På lång sikt tror jag dessutom att Sverige skulle må bra av en sjukvård som lägger visst ansvar på individen. Om allt är gratis behöver man inte tänka sig för, men om det följer kostnader på att missköta sin hälsa ökar incitamenten till att exempelvis äta bättre och röra sig mer.

De röda brukar säga att man ska kunna leva på sin lön. Detsamma borde gälla de som driver företag. Eller ska de acceptera förluster?

Nej, någon måste rotfylla hålen i tandvårdens ekonomi som den ohälsosamma politiken skapat.

Carolin DahlmanSkicka e-post