Lokalkorrespondenterna

”Lokalkorrar”

Kristianstadsbladet driver ett leaderprojekt som återknyter till en gammal tidningstradition.
Vi tar utgångspunkt från Tollarp, Arkelstorp, Fjälkinge, Degeberga och Önnestad, samt områdena kring dessa orter.
Artiklarna är antingen skrivna av lokalkorrar eller baseras på tips från korrenätverket.
Kontakt: Lukas Ernryd

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm

Senaste nytt av Lokalkorrespondenterna

Avdelningar

Kristianstad
Redan under 30-talet var den nazistiska propagandarörelsen tidigt ute med att använda moderna medier, främst film. Idag ser historikern Johan Dietsch samma sätt hos högerextrema rörelser, fast idag handlar det om andra medier än film.
Foto: