New Articles

Arbetssituationen prioriteras

New Articles Artikeln publicerades

Efter intern kritik mot chefernas nonchalans av arbetssituationen på veterinär- och djurskyddsenheten meddelar länsledningen i dag att man nu har för avsikt att prioritera förbättringar på enheten.

Anställda på veterinär- och djurskyddsenheten har länge påpekat att de bristande personalresurserna på enheten får stora konsekvenser för Skånes djurskydd. Under 2009 genomfördes endast ett fåtal planerade kontroller, då inspektörernas arbetstid slukades av akuta anmälningsärenden.

Länsledningen har hittills hävdat att enheten trots resursbristen har förutsättningar att klara uppdraget från staten, och länsöverdirektör Björn Risinger hävdade i tisdagens YA att en god arbetsplanering är nyckeln till ett effektivt arbete på den hårt pressade enheten. Men medial uppmärksamhet i samband med nya enhetschefen Lotta Bergs sjukskrivning av arbetsrelaterade skäl har fått ledningen att tänka om.

I ett meddelande på länsstyrelsens hemsida förklarar Björn Risinger i dag att länsledningen nu ska bjuda in de fackliga organisationerna till ett samtal med syfte att hitta förbättringar i arbetssituationen på djurskyddet.

Länsledningen framför också förhoppningen att Lotta Berg, som är sjukskriven sedan i måndags, snart ska vara tillbaka på banan.

Björn Risinger har inte varit tillgänglig för kommentar.