New Articles

Konst i skog

New Articles Artikeln publicerades

Skog, lador och åkermark förvandlas till utställningslokaler när 13 unga konstnärer intar omgivningarna kring Trehörnahults gård i småländska Burseryd i sommar. Utställningen "För mig är du vacker" invigs den 7 juli och pågår till och med den 5 augusti. Bland de 13 samtidskonstnärerna återfinns bland andra Dorinel Marc, Martin Petéus och My Ekman. I utställningen ingår såväl måleri som skulptur, textilkonst, video, foto och installationer. Verken är tillfälliga och kommer inte att lämna några permanenta spår i omgivningarna. Tanken är att den lantliga miljön ska väcka frågor kring konsten. Vad är till exempel "naturligt" i en lantbruksmiljö som blivit brukad under århundraden?
Också de som bor i området kommer att bli indragna i konstutställningen. Ett av verken ska, med hjälp av traktens invånare, utgöras av en pågående performance. (PM)