New Articles

Konsten och nyhetsjakten

New Articles Artikeln publicerades

Tidskrift
Ord & Bild, nr 3/2004

När konstnär Gunilla Sköld Feiler i en text i nya numret av Ord & Bild ser tillbaka på sitt och Dror Feilers konstverk Snövit och sanningens vansinne på Historiska museet i vintras och den turbulens som blev efter israeliske ambassadören Zvi Masels angrepp, ställer hon många bra frågor. Om konst, tolkning, politik, media, konstnärers säkerhet...
Masels angrepp på konstverket var ett angrepp på yttrandefriheten, skriver hon, men, fortsätter hon, "man kan också se Zvi Masels 'interaktiva handling' som en spegling och förstärkning av de tragiska och våldsamma aspekterna i installationen".
Efter attacken snurrade mediecirkusen snabbt igång runt jorden med nyhetsrapporteringar, åsikter och krönikor. "Media skapar 'verkligheten' och till och med konsten", skriver Sköld Feiler, som fick se verket förenklas och till och med titeln förkortad till blott Snövit.
Det är också där bakgrunden till artikeln går att finna. Vanligtvis skall verket tala själv, menar Sköld Feiler, men vill här "belysa de olika delarna i iscensättningen, för att peka på komplexiteten". Snövit och sanningens vansinne blev hett nyhetsstoff under en kort tid och fick betydligt större uppmärksamhet än vanligtvis. Anledningen var givetvis ambassadörens angrepp. Priset var verkets komplexitet. Är det värt det?
Det är en angelägen och lugnt resonerande text som Gunilla Sköld Feiler skrivit, som tar upp det enskilda verkets olika sidor, som funderar över ambassadörens reaktion och ser på de efterföljande kommentarerna.
Numret är Cecilia Verdinelli Peraltas första som redaktör för Ord & Bild. Det är en stark början, som även, bland annat, bjuder på ett större temagrepp om Turism och artiklar om Usama och Zlatan.
Sune Johannesson