New Articles

Mot vitt oljud

New Articles Artikeln publicerades

Historiska museet i Stockholm startar ett projekt mot rasism, benämnt ”Vitt oljud - Nordiskt mörker”. Syftet är att göra ungdomar medvetna om nazismens kanaler och metoder för att sprida sin propaganda. Udden är riktad mot vit makt-rörelsen och vit makt-musik. Den 29 januari öppnar Historiska hemsidan www.historiska.se/vittoljud. Tanken är att man där ska bygga upp material om hur rasistiska grupperingarna opererar. Det sker i samarbete med forskare och journalister som ska ta fram ny kunskap och sammanställa tidigare kända fakta på hemsidan. En viktig del blir att skapa dialog med lärare och elever på högstadiet och gymnasiet. Genom att länka elevarbeten och skolklassers temaarbeten kan ett nätverk växa fram, som sträcker sig mellan de nordiska länderna. Med ”Vitt oljud” vill man på Historiska också bryta museernas tystnad när det gäller att motverka nazism och främlingsfientlighet. (PM)