New Articles

Sinclairsholm hemsöks av sin forne ägare

New Articles Artikeln publicerades

Friherre Johan Barnekow är född och uppvuxen på Sinclairsholm, medan hans fru Inger flyttade in där hösten 1980.
Gården består av flera hus och ligger alldeles intill Gumlösa kyrka, där flera av gårdens forna ägare ligger begravna. En av dem är Fredrik Gustaf Gyllenkrook som levde mellan 1820 och 1894. Han har dock inte fått ro i sin grav, utan går igen på Sinclairsholm.
– Jag är sjuksköterska i botten och väldigt jordnära, så jag tror ärligt talat inte på sådant här, berättar Inger.

Hon hade hört talas om att "morfar" Gyllenkrook" spökade när hon flyttade in hos sin man, men åren gick och hon märkte aldrig av honom. Inte heller Johan Barnekow hade någonsin mött sin spökande släkting, så i deras värld var han bara en sägen. Julen 1994 kom emellertid att ändra på det. De hade som vanligt goda vänner på besök, däribland faster Staina (Stina-Brita Wachtmeister), barnfödd på Sinclairsholm och kusin till Carl Barnekow, Johan Barnekows far. I samband med juldagslunchen berättade hon om "morfar" Gyllenkrooks nattliga besök hos damer, för det har alltid bara varit damer som fått besök, vilket kan var förklaringen till att varken Inger eller Johan Barnekow har råkar ut för honom. Under berättelsens gång bleknade två av de närvarande kvinnorna.
– Det var min väninna, också sjuksköterska, och hennes mamma som inte hade hört spökhistorien innan, berättar Inger.
Det visade sig att båda hade haft besök av spöket natten innan, men hade kommit överens om att inte berätta det för någon.
– De var rädda att vi skulle tro att de hade blivit tokiga, förklarar Inger.
Den rädslan var dock obefogad, för tvärtom var det Inger som fick sig en tankeställare, eftersom hon kände kvinnorna sedan länge och litade på att de aldrig skulle hitta på en sådan historia.
– Hur kan två personer uppleva samma sak, samma natt? Jag visste ärligt talat inte vad jag skulle tro och kunde inte nonchalera det lika mycket som tidigare, berättar Inger.

Enligt henne hade kvinnorna sett en mansgestalt som rättade till deras täcken och stoppade om dem som vore de hans barn. Precis som sägnen säger upplevde de dock spöket som snällt.
– Men det måste ändå ha varit en chock för dem, eftersom de aldrig hade upplevt något liknande tidigare, konstaterar Inger.
Varför Fredrik Gustaf Gyllenkrook går igen och varför det bara är kvinnor som får besök av honom är det ingen som vet med säkerhet. Inger och Johan Barnekow har dock en teori som handlar om hans tragiska livsöde, för han förlorade nämligen sin hustru, Thomasine Constance Gyllenkrook (född Stjerncrona), bara några få år efter deras giftermål. Och han gifte aldrig om sig. Vid hennes gravsten finns en dikt som Fredrik Gustaf Gyllenkrook författat själv: "Tyst sluter denna griften inne de högsta dygder qvinnan har. I makes, barns, föräldrars minne odödliga de lefva qvar". Att han går igen ser paret Barnekow som en kärlekshandling till kvinnorna. En annan oförklarlig händelse inträffade i samband med Stina-Brita Wachtmeisters död 1999. Den fick Inger Barnekow att definitivt ifrågasätta sin jordnära verklighetsuppfattning.
– Vi vet ju ingenting och får inte vara sämre än att vi kan ändra oss, förklarar hon.

Händelsen utspelade sig kvällen efter Stina-Brita Wachtmeisters död och handlade om att familjens hund, den idag åttaårige västgötaspetsen Jackie, betedde sig rastlöst och oroligt.
– Han var sig inte lik alls, berättar Inger.
Hon och maken sover på andra våningen i huvudbyggnaden och dit har hunden fått lära sig att han inte är välkommen, eftersom husse och matten lider av lätt allergi. Den aktuella kvällen vaknade de dock av att de hörde honom sitta och gny utanför sovrumsdörren, så husse steg upp och bar ner honom för trapporna. Inte långt om länge satt han åter utanför deras dörr och gnydde.
– Då förstod vi att det var något i huset och jag tror att det var faster Staina som var här för att ta farväl, för jag har hört om andra par med hundar som har betett sig så, men det har aldrig inträffat efter den natten, berättar Inger.

Peter Maunula
044-18 55 53
peter.maunula@kristianstadsbladet.se
Sinclairsholm
Beläget invid Almaån i Gumlösa socken och Hässleholms kommun. Genom byten och köp 1613, 1614 och 1620 förvärvade länsmannen på Landskrona slott, danska riksrådet och riddaren Anders Sinclair, Gumlösa, Sörby, Norra Sandby och halva Kviinge socken och skapade då en egendom som gavs namnet Sinclairsholm. Långt före hans tid hade herremän bott i Almaåns dalgång och ännu längre tillbaka i tiden skymtar gestalten av en man, Trugot Ketilson, som i slutet av 1100-talet lät bygga Gumlösa kyrka. Det är Nordens äldsta daterade tegelbyggnad, som ser likadan ut i dag som när den invigdes 1192. 1643 såldes Sinclairsholm till Joakim Beck, som i sin tur var tvungen att sälja det efter sju år på grund av att han ruinerats av de många industriella anläggningar han grundat i Skåne. Ny ägare blev Jörgen Marsvin, som när Skåne blev svenskt sålde till Håkan Skytte, landshövding i Kristianstad och Blekinge län. Familjen Skytte hade gården till 1823 då den såldes till friherre Fredrik Gyllenkrook och dagens ägare Johan Barnekow är sjätte generationen. Gården förstördes under danska kriget 1709-10, då general Reventlow en tid hade sitt högkvarter där. Major Karl Henrik Skytte lät 1734 uppföra en ny huvudbyggnad på den gamla grunden och därtill två separata flyglar. Det är detta hus Linné beskriver på sin skånska resa 1749. Huvudbyggnaden drabbades av brand 1788 och byggdes upp av timmer som skänkts av Gustav III från kronoskogarna i norra Skåne. Det blev ett timrat envåningshus med brutet tak. På 1860-talet byggdes huset om i fransk chateau-stil. 1956 byggde Carl Barnekow om huset igen efter de ursprungliga ritningarna, men behöll det franska taket. Dagens ekonomibyggnader är från 1860-talet, då de äldre revs och de nya uppfördes längre ifrån huvudbyggnaden. Kyrkan hamnade i mitten. I dag består gården av 950 hektar, varav en tredjedel åker och resten skog. Det bedrivs som ett modernt svenskt jordbruk med nischproduktion av sparris, vartill kommer turistverksamhet med restaurang och guidade visningar. Källa: Sinclairsholm